• Domů > Přípravné kurzy chemie pro studenty MENDELU 2022

Přípravné kurzy chemie pro studenty MENDELU 2022

Ústav chemie a biochemie MENDELU Ústav chemie a biochemie MENDELU pořádá přípravné kurzy chemie.
Primárně určeno pro budoucí studenty prvních ročníků. Cílem kurzů je usnadnit start studia pro studenty, kteří výuku chemie na střední škole neměli vůbec, nebo jen v prvních ročnících studia.

Kurzy jsou zaměřeny na zopakování základních pojmů, zákonitostí, názvosloví a tvorbu chemických rovnic.
Podrobnosti k jednotlivým kurzům jsou popsány níže. V případě absolvování obou kurzů, je doporučeno absolvovat nejprve kurz chemie anorganické.

Chemie anorganická

Probíraná témata:

  • Základní pojmy o struktuře atomu
  • Periodická soustava prvků
  • Názvosloví anorganických sloučenin
  • Veličiny a jednotky SI, násobky jednotek
  • Látkové množství, molární hmotnost
  • Tvorba chemických rovnic a jejich vyrovnávání

Zodpovědná osoba: Mgr. Jiří Vlček, Ph.D. (jiri.vlcek@mendelu.cz)
Doporučenou literaturu Přípravný kurz Chemie anorganická a analytická (Vlček) obdrží účastníci v pdf formátu na email.

Termíny:
5. – 6. září 10:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30
7. – 8. září 10:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30
12. – 13. září 10:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30

Kurz je dvoudenní a jeho délka je 2 x 4 hodiny.
Počet účastníků jedné skupiny kurzu je maximálně 24 studentů.
Cena kurzu je 700 Kč.

Chemie organická

Probíraná témata:

  • Základní pojmy organické chemie
  • Názvosloví organických sloučenin
  • Základy reakcí organických sloučenin

Zodpovědná osoba: Ing. Helena Absolínová (helena.absolinova@mendelu.cz)
Doporučená literatura: Názvosloví a reakce organických sloučenin (Helánová a kol.)
Kurz je jednodenní, délka kurzu 4 hodiny.

Termíny:
13. září 10:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30
14. září 10:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30
15. září 10:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30

Počet účastníků jedné skupiny kurzu je maximálně 24 studentů.
Cena kurzu je 400 Kč.

Kontaktní osoba pro přihlášení na kurz: Bc. Iveta Slámová. Přihlášky zasílejte na email: kurzy.chemie@gmail.com, v potvrzovacím emailu obdržíte variabilní symbol platby kurzovného. V přihlášce uveďte jméno, příjmení, email, název kurzu a vybraný termín kurzu.

Platbu kurzovného provádějte bezhotovostně nebo složenkou typu A na účet Mendelovy univerzity v Brně. Potvrzení o platbě je nutné přinést s sebou v den konání kurzu.

Poslední termín pro registrace a platby je 31.8.2022

 

Bankovní spojení: KB Brno – Černá Pole, Merhautova ul. 1
Číslo účtu: 7200310267/0100
Variabilní symbol: „ číslo uvedené v potvrzovacím emailu“
IBAN: CZ7001000000007200310267
SWIFT: KOMBCZPPXXX