• Domů > Na Ústavu přednášel odborník na biosenzory

Na Ústavu přednášel odborník na biosenzory

Na Ústavu přednášel odborník na biosenzory

Koncem května měli studenti a zaměstnanci Ústavu chemie a biochemie ojedinělou možnost seznámit se s nejnovějšími objevy na poli elektrochemických biosenzorů.

S přednáškou na téma Electrochemical Biosensors for Medical and Environmental Applications k nám zavítal Dr. PedroEstrela, vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu elektronického a elektrického inženýrství na Univerzitě v Bath ve Velké Británii. Dr Estrela je rovněžvedoucím nově založeného Centra pro biosenzory, bioelektroniku a biozařízení. Mimo jiné se významně podílí na spolupráci s Centrem pro udržitelné chemické technologie (Centre for Sustainable Chemical Technologies), kde vede výzkumnou skupinu v oblasti „Healthcare Technologies“, dále také spolupracuje s organizací Water Innovation & Research Centre a je členem výkonného týmu centra pro terapeutické inovace (Centre for TherapeuticInnovation).

Dr. Estrela nastínil posluchačům oblasti svého výzkumu, v němž se zabývá elektrochemickými biosenzory pro medicínské a environmentální aplikace.Elektrochemické biosenzory jsou podle Estrely levné, miniaturní a schopné velké paralelní detekce v přenosných přístrojích. Zvláštní pozornostvěnoval Estrela biologicky citlivým unipolárním tranzistorům (BioFETs) a impedančním senzorům, které najdou uplatnění v řadě oborů lidské činnosti, například v lékařské diagnostice nebo pro monitorování kvality vody a odpadních vod.