• Domů > Nadané děti si zkusily práci v našich laboratořích

Nadané děti si zkusily práci v našich laboratořích

Poslední srpnový víkend navštívila náš ústav skupina dětí ve věku 10-13 let se svými rodiči. Jednalo se o členy Klubu nadaných dětí Hvězdárny Valašské Meziříčí při Dětské Mense ČR. Po celoroční práci a vzdělávacích programech z různých oborů se na závěr školního roku přijeli seznámit s prací v reálné laboratoři na reálných úlohách. Akce byla plánovaná již dlouho, ale díky epidemiologickým opatřením se ji podařilo zrealizovat až nyní.

Jedenáct dětí i se svými rodiči strávilo v laboratoři několik hodin. Školáci postupně vystřídali pět pracovišť. „Vyzkoušejí si například titraci, krystalizaci roztoků a jako specialitu určování otisků prstů. Snažili jsme se, aby pokusy byly efektní, zajímavé a přitom bezpečné,“ prozrazuje technik pro výuku chemie Ilona Michalová. Příprava na exkurzi zabrala pracovníkům laboratoře nemalý čas. „Museli jsme navážit chemikálie, připravit sklo a vyzkoušet funkčnost jednotlivých pokusů,“ vysvětluje Michalová.

Kromě základních úloh a seznámení se s prací v laboratoři si děti vyráběly vlastní nanočástice, vyvíjely lék proti malárii a účinný prostředek na bázi nanočástic proti komárům. Seznámily se s prací s pipetou a mikroskopem a snažily se kultivovat mikrořasy, které se mohou stát potravinovou budoucností lidstva. Na památku, ale i jako domácí úkol, si odnesly Petriho misku s vlastní naočkovanou řasou a budou monitorovat a dokumentovat její další růst. Na závěr si prohlédly laboratoře se zaměřením na analytickou chemii či výzkum rakoviny a nanočástic.

Je tady hezké prostředí a hodně jsem se toho naučil. Třeba jak laboratoře fungují, že lze kultivovat řasy a jak lze zjistit koncentraci látek,“ hodnotí návštěvu dvanáctiletý Adam Synek. Také o rok mladší Kláru Lenžovou zaujala práce s řasami. „Úžasná byla i příprava krystalů a experimenty s chemikáliemi,“ líčí dívka.

Zájem dětí pracovníky laboratoří potěšil. „Baví mě, když je naše práce zajímá, ptají se a chtějí se vzdělávat. Jsem nadšená, že mohu být součástí jejich návštěvy,“ usmívá se Anna Jánová z druhého ročníku doktorského studia.

Spokojeni byli také rodiče. „Program byl perfektně připravený. Možná to nebylo tak zábavné, jako efektní barevné plamínky, ale děti si mohly osahat běžnou laboratorní práci,“ míní Martin Zgabaj, jenž doprovázel syny Tobiáše a Timoteje. Alice Korbová se na exkurzi vypravila s dětmi Natálií a Štěpánem. „Bylo to pro ně zajímavé, protože zkusili další laboratorní vstup do biologie a chemie a vyzkoušeli věci, které běžně nemají šanci vidět. Objevné to bylo i pro mě, protože jsem se vrátila do svých studijních let,“ přiznává s úsměvem.

Věříme, že se nejedná o poslední akci tohoto druhu, kterou realizujeme ve spolupráci s externími partnery. Tyto akce pomáhají vytvářet dobrý obraz nejen práci našeho ústavu a agronomické fakulty, ale celé naší univerzity. Je to cesta, jak můžeme zvýšit atraktivitu našich studijních programů v budoucnu a v dalších letech napomoci přílivu kvalitních studentů.

Exkurze Klubu nadaných dětí na Ústavu chemie a biochemie AF MENDELU byla součástí projektu Cesty za poznáním, který realizuje Hvězdárna Valašské Meziříčí za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Fotografie: Josef Beneš, Libor Lenža