• Domů > Nový postřik ochrání rostliny před bakteriemi

Nový postřik ochrání rostliny před bakteriemi

Ve spolupráci s vědci z Ústavu zelinářství a květinářství MENDELU jsme vyvinuli speciální postřik, který ochrání rostliny proti škodlivým bakteriím. Přípravky tohoto typu nejsou na trhu prakticky k dispozici, a pokud už jsou, tak je jejich účinnost násobně menší. Univerzita si bude postřik patentovat, v jednání je i komerční partner, který pomůže know how přenést do praxe.

Postřik je směsí nanočástic stříbra a mědi a grafenoxidu. Takto připravený kompozit ochrání rostliny proti škodlivým bakteriím. Výzkum na Ústavu chemie a biochemie trval deset let.

„Antibiotická rezistence nás všechny ohrožuje, proto hledáme úplně jiný nový způsob ochrany proti bakteriálním infekcím na všech úrovních, zemědělskou praxi nevyjímaje“uvedl vedoucí Ústavu chemie a biochemie AF MENDELU Vojtěch Adam. Nový postřik je podle něj 10.000 až 20.000 krát lepší než prostředky, které jsou aktuálně k dispozici.

Aplikace postřiku má podle vědců velmi dobrý vliv na potlačení škod na rostlinách, přitom je jeho spotřeba řádově nižší než u srovnatelných přípravků na ochranu rostlin. Mimoto přípravky na ochranu proti bakteriálním chorobám nejsou oproti veterinární nebo humánní medicíně prakticky k dispozici.

„Přínos pro praxi je nejen ve snížení množství chemických látek aplikovaných na pěstební plochy, ale především v možnosti chránit rostliny proti chorobám, které se doposud obtížně potlačovaly,“ uvedl vedoucí Ústavu zelinářství a květinářství Zahradnické fakulty Robert Pokluda.

Testování probíhalo na rajčatech a paprikách. Část rostlin byla uměle infikována bakteriální skvrnitostí a následně ošetřena přípravkem. Po několika týdnech vědci test vyhodnotili a výsledek byl viditelný pouhým okem. „Neošetřené rostliny byly silně poškozené, zatímco na těch s postřikem nebyly známky napadení,“ uvedl Pokluda.

Kontakt pro bližší informace: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., vedoucí Ústavu zelinářství a květinářství ZF MENDELU, robert.pokluda@mendelu.cz, tel.: 605 405 295, vedoucí Ústavu chemie a biochemie AF MENDELU, prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., vojtech.adam@mendelu.cz.

Zdroj: https://mendelu.cz/33756n-novy-postrik-ochrani-rostliny-pred-bakteriemi

Tato práce vznikla za podpory projektu „Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi“ reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314 financovaného z EFRR.