Interní projekty

Příprava paramagnetických částic pro separaci nukleových kyselin
Program: GAMA PoC
Číslo:
Poskytovatel: TA ČR
Řešitel: RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
Období řešení projektu: 2020 – 2021

Anotace projektu:

Navrhovaný výrobní postup představuje návod na výrobu paramagnetických částic o definované velikosti a definované povrchové modifikaci umožňující efektivní separaci nukleových kyselin z roztoku vzorku tělní tekutiny (např. krev, krevní sérum, plazma, sputum atd.). Paramagnetické částice je možno s výhodou využít pro před-separační a pre-koncentrační krok před samotnou analýzou pomocí PCR nebo pomocí jiné molekulárně diagnostické metody.

Vliv přídavku kompostu z gastroodpadu na biodostupnost těžkých kovů v kontaminovaných zemědělských půdách s ohledem na environmentální udržitelnost a cirkulární bioekonomii
Program: TP
Číslo: AF-IGA2020-TP010
Poskytovatel: IGA MENDELU
Řešitel: Ing. Stanislava Voběrková, Ph.D.
Období řešení projektu: 2020 – 2022
Vplyv stresovych faktorov na produkciu sekundarnych metabolitov ligninolytickych hub
Program: IP
Číslo: AF-IGA2021-IP038
Poskytovatel: IGA MENDELU
Řešitel: Ing. Nikola Schlosserová
Období řešení projektu: 2021
Deep learning-konvoluční neuronové sítě pro konstrukci kontaktních map receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR): Predikce selektivity ligandů pro precizní medicínu
Program: IP
Číslo: AF-IGA2021-IP045
Poskytovatel: IGA MENDELU
Řešitel: Tareq Yakoub Hassan Hameduh M.Sc.
Období řešení projektu: 2021
Fluorescenční molekulově imprintované polymery na povrchu zlatých magnetických nanočástic: Multimodální nástroj pro izolaci a specifické rozpoznávání molekul
Program: IP
Číslo: AF-IGA2021-IP050
Poskytovatel: IGA MENDELU
Řešitel: Ing. Marcela Vlčnovská
Období řešení projektu: 2021
Algal truf scrubbing: udržateľná technológia na odstraňovanie azofarbív pomocou nešpecifických konzorcií
Program: IP
Číslo: AF-IGA2021-IP055
Poskytovatel: IGA MENDELU
Řešitel: Ing. Vladímíra Tarbajová
Období řešení projektu: 2021
Enkapsulace palladiových sloučenin pro zvýšení efektivity bioortogonální katalýzy
Program: IP
Číslo: AF-IGA2021-IP059
Poskytovatel: IGA MENDELU
Řešitel: Mgr. Paulína Takácsová
Období řešení projektu: 2021
Příprava, charakterizace a cílení lipozomálních nanokonstruktů určených pro RNA terapii
Program: IP
Číslo: AF-IGA2021-IP057
Poskytovatel: IGA MENDELU
Řešitel: Ing. Zdeněk Kratochvíl
Období řešení projektu: 2021