Diplomanti

Student Téma závěrečné práce Vedoucí
Abenov Abylay Vliv sucha na biosyntézu sekundárních metabolitů a miRNA u Triticum aestivum Húska Dalibor, Ing., Ph.D.
Badinová Ester, Bc. Využití odpadů ze živočišné výroby při procesu kompostování gastroodpadu Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
Bajerová Lucie, Bc. Analýza vybraných biologicky významných prvků v produktech ze skořápkových plodů Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.
Bařinková Magda, Bc. Nanočástice jako transportér biomolekul do buněk Chlamydomonas reinhardtii Húska Dalibor, Ing., Ph.D.
Blahutová Andrea, Bc. CLEA imobilizace enzymů z hub bílé a hnědé hniloby Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
Do Tomáš, Bc. Zavedení metody MALDI MSI do studia dietárního vlivu mastných kyselin na hojení ran Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Drápalová Denisa, Bc. Fluorescenční značení biologicky aktivních látek v živočišných tkáních Vaculovičová Markéta, doc. Mgr., Ph.D.
Hrdá Michaela, Bc. Nanotransportéry pro cílenou dopravu cytostatik přes hematoencefalickou bariéru Dostálová Simona, Ing., Ph.D.
Kharytonava Katsiaryna, Bc. Azobarviva a jejich vliv na obsah antioxidačních látek a růst jednobuněčných sladkovodních řas Húska Dalibor, Ing., Ph.D.
Kudláček Tomáš, Bc. Applications of systems biology methods in analysis of interactions in a plant pathosystem Húska Dalibor, Ing., Ph.D.
Le Qui Khanh Linh, Bc. Monitoring polyfenolů ve vybraných bylinných čajích Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Leshchuk Liana, Bc. Biogenní aminy v zelených a pražených kávových bobech Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Nadtochaeva Polina, Bc. Detekce bisfenolu A jako endokrinního disruptoru živočišných organismů Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
Otáhalová Silvie, Bc. Modulace povrchu nanočástic za účelem zvýšení jejich biokompatibility Dostálová Simona, Ing., Ph.D.
Pacurová Marika, Bc. Cielená doprava platinových cytostatík pre zníženie ich nešpecifickej toxicity Dostálová Simona, Ing., Ph.D.
Rakušan David, Bc. Identifikace a charakterizace mikroorganismů izolovaných z gastroodpadu Šmerková Kristýna, Ing., Ph.D.
Řiháček Martin, Bc. Nanocarriers for drug-delivery and their usage in livestock production Šmerková Kristýna, Ing., Ph.D.
Říhová Lenka, Bc. Antioxidanty v plodech rakytníku řešetlákového a jeho produktech Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Šenkyřík Josef Baltazar, Bc. Posouzení vlivu a použitelnosti nanočástic u rostlin Solanum lycopersicum Húska Dalibor, Ing., Ph.D.
Štefánik Michal, Bc. Potenciálne inhibítory vírusu ZIKA Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Švoncová Adéla, Bc. Studium antimikrobiálních vlastností komplexních sloučenin kovů Šmerková Kristýna, Ing., Ph.D.
Toufar Jiří, Bc. Monitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNA Michálek Petr, Ing., Ph.D.
Tůmová Martina, Bc. Stanovení organických kyselin v kávě s ohledem na technologii zpracování Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Valentová Šárka, Bc. Identifikace bakterií (včetně patogenů) u selat po odstavu Šmerková Kristýna, Ing., Ph.D.
Zakharova Veronika, Bc. Spirulina – monitoring biologicky aktivních látek Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Zbytovská Alena, Bc. Vliv přípravy čajového nálevu na obsah vybraných prvků Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.