Bachelor´s studies

Molecular biology and biotechnology


,,We offer the students the option to move upwards“

  

Chcete studovat něco opravdu zajímavého? Láká vás práce v laboratoři a chtěli byste mít příležitost pracovat s nejmodernější laboratorní technikou? Chcete studovat různé formy živých organismů od buňky až po celistvý organismus? Zajímá vás genové inženýrství včetně moderních editací genomu, o kterém se dnes tak často hovoří? Víte o tom, že biotechnologie jsou celosvětově jednou z nejprogresivnějších oblastí na poli výzkumu a vývoje? Pokud jste na některou z předchozích otázek odpověděli ano, je tento studijní program právě pro vás. Pojďte s námi (z)měnit svět.  

Představení studijního programu

The curriculum focuses upon applied genetics and molecular biology of microorganisms, plants and animals related to biotechnologies that are utilizable in agriculture, in food industries, health care and environmental care. Special attention is paid to practical handling of the most advanced laboratory technologies and skills, including up-to-date methods of study and editing genomes, with the objective of providing the students with knowledge and skills in the field of molecular biology and biotechnologies of microorganisms, plants and animals. The bachelor course has standard duration of three years and is terminated by a state final examination.

Studijní plán

Studijní plán je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností. Studijní plány jsou sestaveny z povinných a povinně volitelných předmětů, které odpovídají základním teoretickým disciplínám. V prvním ročníku studia tvoří studijní plán předměty základní teoretické profilujícího základu, na které v dalších ročnících navazují předměty především profilujícího základu. Stěžejní předměty tvoří praktická a laboratorní cvičení.

Profile of school leaver

After having finished the studies the bachelor disposes of general technical and biological knowledge covering the field of molecular and cell biology. biochemistry, biophysics, physiology and genetics. The acquired practical skills involve methodological approach and modern technologies in the mentioned domains, highlighting modern instrumentation and practical applicability of the results.

Conditions for admission

Faculty of AgriSciences of the Mendel University publishes the enrolment conditions at its official board not later than on 31st October, and further on its web http://af.mendelu.cz/30919-chci-studovat-bc.