Lucembursko-česká spolupráce

19Pro(Pro 19)10:4127Dub(Dub 27)10:41AktuálníOn-lineLucembursko-česká spolupráce Grantová agenturaGA ČRTyp projektuMezinárodní projektyDeadline výzvy:27.4. 2023 Vypsání výzvy:19.12. 2022

Celkový termín výzvy

19. 12. 2022 - 27. 04. 2023

Vypsání výzvy

19.12. 2022

Deadline výzvy

27.4. 2023

Grantová agentura

Detail o programu

GA ČR vyhlašuje výzvu pro podávání lucembursko-českých projektů na principu hodnocení Lead Agency, kde jako LA vystupuje lucemburská agentura National Research Fund (FNR).

Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu.

Česká část přihlášky se podává přes online aplikaci GRIS

Dále je nezbytné odevzdání přihlášky na lucemburské straně k jejich grantové agentuře FNR do 20. 4. 2023, 14:00.

Souběhy návrhů projektů

Projekty podané do této výzvy se budou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce s počátkem řešení v roce 2023 (s výjimkou uvedenou níže) a v rámci všech výzev, na kterých se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2023 podat maximálně dva návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele.

Výjimku tvoří čtyři veřejné soutěže na podporu projektů EXPRO, JUNIOR STAR, a POSTDOC
INDIVIDUAL FELLOWSHIP (INCOMING i OUTGOING), do kterých si navrhovatel může podat návrh
nezávisle na ostatních soutěžích a výzvách. To znamená, že osoba, která si podá návrh projektu EXPRO,
JUNIOR STAR nebo projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP v roli navrhovatele nebo
spolunavrhovatele, si může podat ještě nejvýše dva další návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele
a druhý v roli spolunavrhovatele. Jedna osoba si přitom může podat buď pouze jeden návrh projektu
JUNIOR STAR v roli navrhovatele, nebo pouze jeden návrh projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP
v roli navrhovatele, nebo pouze jeden návrh projektu EXPRO buď v roli navrhovatele, nebo v roli
spolunavrhovatele.

Finance

Bez limitace (nutná argumentace výše požadovaných financí)

Doba trvání

2 nebo 3 roky

Zahájení řešení

rok 2024