Mezi Zemí a vesmírem

Mezi Zemí a vesmírem

27. 11. 2019

Ve dnech 11. -12. prosince 2019 pořádá Ústav chemie a biochemie ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity (SOSA) dvoudenní seminář s názvem Mezi Zemí a vesmírem. Seminář je určen zejména studentům pedagogickým pracovníkům, ale také zástupcům univerzit, malých a středních firem a dalším zájemcům.


                                   
 

Srdečně Vás zveme na seminář zaměřený na vybrané oblasti soudobé vědy a techniky, od kosmických technologií a jejich aplikace do běžného života, přes moderní fyziku, nové technologie až po astrochemii a přínosy letů do stratosféry. Kromě toho se budou vybrané příspěvky týkat také připravovaných či realizovaných projektů výzkumu stratosféry.

Cílem akce je navázat širší spolupráci, případně prohloubit rozvíjející se spolupráci na úrovni firem, univerzity, výzkumných pracovišť a studentů z obou stan hranice. Akce je určena všem zájemcům z řad studentů středních a vysokých škol, zástupcům firem a malých a středních podniků a široké veřejnosti.

Seminář s názvem

MEZI ZEMÍ A VESMÍREM

se uskuteční ve dnech 11. – 12. prosince 2019 v konferenčních prostorách Mendelovy univerzity v Brně, v objektu M(M 2.12) na ulici Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.

Konference se koná v rámci projektu Společně mezi Zemí a vesmírem spolufinancovaného OP Interreg V-A SR-ČR Fondem malých projektů. Seminář pořádají Ústav chemie a biochemie AF MENDELU v Brně a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 9. 12. 2019 na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Všechny zájemce srdečně zvou

Doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., v. r.                                                           Jakub Kapuš, v. r.
Ústav chemie a biochemie AF MENDELU                                                                předseda SOSA

 

Kontakty:
Mendelova univerzita v Brně
Ústav chemie a biochemie Agronomické fakulty - Budova D
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Černá Pole
E-mail: marketa.ryvolova@seznam.cz

 

PLÁNOVANÝ PROGRAM KONFERENCE

11. prosince 2019

10:00 – 10:10

Úvodní slovo – Vojtěch Adam, vedoucí Ústavu chemie a biochemie AF MENDELU a prorektor pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity Brno, držitel ERC grantu

10:10 – 11:00

Stratosféra – laboratoř mnoha možností (i omezení) – Libor Lenža, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU Brno

11:15 – 12:00

Moderní analytická chemie – Markéta Vaculovičová, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU Brno

12:00 – 13:00

Přestávka a drobné občerstvení

13:00 – 14:00

Česká vlajka ve vesmíru – Tomáš Ridoško, S.A.B. Aerospace s.r.o.

14:15 – 15:00

Jak fungují systémy satelitní navigace – Libor Lenža, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU Brno

15:15 – 16:15

CRISPR – příležitost nebo hrozba? – Dalibor Húska, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU Brno

16:15 – 17:00

Setkání projektového týmu SMZV – plánování realizace a aktivit projektu, možnosti zapojení dalších subjektů, plánované akce

 

12. prosince 2019

09:00 – 10:00

Kosmické technologie – Tomáš Přibyl, Technické muzeum v Brně

10:15 – 10:45

Fotochemické reakce a jejich význam – Lukáš Nejdl, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU Brno

11:00 – 12:00

Od spektroskopie meteorů po detekci impaktů na exoplanetách – Martin Ferus, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

12:00 – 12:45

CubeSaty – budoucnost nejen kosmického průmyslu – Jakub Kapuš, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

12:45 – 13:00

Závěrečné slovo organizátorů

Změny v programu vyhrazeny.

Program ke stažení ZDE