Další workshop projektu – Sluneční soustava, kosmický výzkum a astrochemie

Další workshop projektu – Sluneční soustava, kosmický výzkum a astrochemie

18. 09. 2019

Dne 28. září 2019 od 10:00 hodin pořádají Ústav chemie a biochemie ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity (SOSA) druhý workshop určený zájemcům o problematiku přípravy experimentů pro stratosférické lety či družice, výzkum vysoké atmosféry a kosmického prostoru.


                                 

Srdečně Vás zveme na jednodenní workshop
 

SLUNEČNÍ SOUSTAVA KOSMICKÝ VÝZKUM A ASTROCHEMIE
 

určený zájemcům z řad studentů vyšších ročníků středních škol, škol vysokých, ale i pracovníků výzkumných a výrobních organizací se zájmem o výzkum a využití prostředí stratosféry a kosmického prostředí v okolí Země a základní poznatky o Sluneční soustavě a jejím výzkumu. Vzdělávací workshop se uskuteční dne 28. září 2019od 10:00 hodin do 17:00 hodin v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí.

Workshop bude zaměřen na dvě oblasti: (1) Na základní poznatky o Sluneční soustavě z pohledu jejího výzkumu a astrochemie a (2) na problematiku výzkumu mimozemských těles ve Sluneční soustavě automatickými sondami. Součástí workshopu budou také teoretické základy orientace na obloze.

V průběhu workshopu budou vypuštěny pikobalóny a možná budeme testovat sensory pro měření zrychlení na vodních raketách (obojí v případě dobrého počasí).

Workshop se koná v rámci projektu Společně mezi Zemí a vesmírem spolufinancovaného OP Interreg V-A SR-ČR Fondem malých projektů.

Prosíme o potvrzení účasti do 25. 9. 2019 na e-mailovou adresu marketa.ryvolova@seznam.cz.

 

PLÁNOVANÝ PROGRAM WORKSHOPU

 10:00 – 10:15                 

Úvodní slovo – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí. p. o. a Mendelova univerzita v Brně

10:15 – 11:15

Sluneční soustava – historie výzkumu a aktuální poznatky – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí. p. o. a Mendelova univerzita v Brně

11:30 – 12:30

Meziplanetární hmota – klíč k historii nejen Sluneční soustavy – Jiří Srba, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

12:30 – 13:15

Přestávka a drobné občerstvení

13:15 – 14:15

Dálkový a robotický výzkum těles Sluneční soustavy  – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí. p. o. a Mendelova univerzita v Brně (součástí příspěvku bude samostatná práce účastníků)

14:30 – 15:00

Teoretické základy orientace na obloze – Jiří Srba, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

15:00 – 17:00

Praktická část workshopu – vzorkování v terénu a jeho vyhodnocení a dokumentace  – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí. p. o. a Mendelova univerzita v Brně

Změny v programu vyhrazeny.

Program workshop ke stažení (pdf; 288 kB)