• Domů > Zuzka Bytešníková o probíhající stáži v  Rakousku a jejím výzkumu znečištění vodního prostředí

Zuzka Bytešníková o probíhající stáži v  Rakousku a jejím výzkumu znečištění vodního prostředí

Zuzka, vedoucí Laboratoře syntézy a charakterizace nanomateriálů na našem Ústavu je nyní na šestiměsíční stáži v rakouské Kremži (Krems an der Donau), konkrétně na univerzitě Danube University Krems. Jak se jí tam líbí a na čem momentálně pracuje? 

Za jakým účelem (projektem) jsi na stáž odjela? Na čem aktuálně pracujete? 

S kolegy z Danube University Krems má naše skupina Interreg projekt zaměřený na detekci mikrobiálního a chemického znečištění vodního prostředí. Já konkrétně zde pracuji na syntéze nanomateriálů pro modifikaci elektrod s cílem zvýšení jejich citlivosti. 

Máte už nějaké pokroky pro Váš výzkum? 

Nanomateriály, kterým se věnuji jsou kompozitní materiály složené z uhlíkatého nanomateriálu a nanočástic kovů a oxidů kovů. Syntéza takových materiálů je časově poměrně náročná a skládá se z několika kroků. Nyní už mám nasyntetizované nanouhlíkaté nosiče, na které budu vázat zmíněné nanočástice.  

Jak se ti na stáži líbí?

Tým, ve kterém zde působím je multidisciplinární a jsou v něm chemici, mikrobiologové, genetici, fyzici nebo elektrotechnici. Laboratoře jsou velmi dobře vybaveny pro všechny zmíněné obory. Všichni kolegové jsou velmi milí a ochotní. Po uvolnění restrikcí konečně máme možnost po práci zajít posedět k místním vinařům nebo obnovit čtvrteční týmové obědy. 

 

Měla jsi možnost mimo pracovní dobu něco navštívit? Jak trávíš volný čas na stáži? 

Krems je zapsána na seznamu UNESCO stejně jako celá oblast Wachau, ve které se město nachází. Tady v Rakousku nebyly nikdy restrikce nastaveny tak, aby bylo nutné mimo budovu nosit respirátor nebo roušku, a stejně tak nebyl omezen pohyb jen na určité území. Toho jsem tedy využila a v zimních i jarních měsících jsem chodila na výšlapy v celé oblasti podél Dunaje. Navštívila jsem například klášter Göttweig, který je dominantou oblasti, dále Dürnstein a několik vyhlídek kolem Dunaje, ze kterých je krásný výhled na její meandry. Nyní, když byla obnovena turistická lodní doprava na Dunaji, se chystám navštívit ještě město Melk, které leží na řece Dunaj. 

Byly se zařízením stáže nějaké komplikace kvůli probíhající pandemii? 

Na stáž jsem odjížděla v únoru, kdy byla situace jak v Česku, tak i v Rakousku jedna z nejhorších. Nařízení a pravidla se měnila téměř denně na obou stranách a lépe bohužel nebyli informovaní ani na Ministerstvu zahraničních věcí nebo na ambasádě. Tyto změny pravidel během „hry“ byly asi nejnepříjemnější. Komplikovanější bylo samozřejmě i hledání ubytování, ale nakonec jsem měla štěstí. 

Na čem máš v plánu pracovat do budoucna u nás na Ústavu? 

Ráda bych pokračovala ve výzkumu syntézy kompozitních nanomateriálů, jejichž základem je grafenoxid. Zejména mě zajímají nové aplikační scénáře těchto nanomateriálů jak v zemědělství, tak i v průmyslu.