O cenu Karla Štulíka 2022

 

Ústav chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně

ve spolupráci s Českou společností chemickou a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

pořádal pod záštitou vedoucího Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

 9.  února 2022

25. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci

v oboru analytická chemie

O cenu Karla Štulíka 2022

Odbornou záštitu převzal prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Soutěž byla určena všem studentům bakalářského a magisterského studia studujícím na českých a slovenských vysokých školách

První tři vítězná místa byly odměněny finanční částkou

Vzhledem k současné situaci soutěž proběhla hybridní formou, bylo tedy možné zúčastnit se soutěže jak osobně, tak online.

Všem moc děkujeme za účast.

 

Další fotografie za soutěže naleznete ZDE

 

Sponzoři a partneři soutěže

 

. .

. .    . logo ucb.     .   .  

 

 

Odkaz pro sledování soutěže online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/

 

 

Přihláška

Závaznou přihlášku do soutěže je třeba poslat prof. Barkovi na email a v kopii také p. Pavlačkové na email a to nejpozději do 31. 12. 2021.

Souhrn soutěžní práce v rozsahu 3–5 stran Wordu (okraje 2,5 cm, písmo Times New Roman 12pts) včetně literatury, obrázků a tabulek je nutno poslat prof. Barkovi na email a v kopii také p. Pavlačkové na email a to nejpozději do 20. 1. 2022

Při přípravě souhrnu je třeba dodržovat pokyny pro autory v časopise Chemické listy (odkaz zde) a řídit se příspěvky opublikovanými v Czech Chemical Society Symposium Series, ročník 19, číslo 3, 2021 (odkaz zde)

Přihlášku naleznete ke stažení ZDE

 

Místo konání

Soutěž se bude konat v areálu Mendelovy univerzity (Zemědělská 1, Brno-Černá Pole) v budově M, místnost M 2.11 (2. patro).

 

Organizační tým

  • prof. RNDr. Vojtěch Adam. Ph.D.
  • doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
  • RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
  • Bc. Veronika Pavlačková

 

Ubytování

Pro soutěžící (i členy soutěžní komise) bude dle zájmu zajištěno ubytování, které si bude každý účastník hradit samostatně. Ubytování je zajištěno na kolejích Jana Amose Komenského (Kohoutova 1265/3, 613 00 Brno sever) ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Koleje jsou vzdáleny 1,5 km od sídla univerzity (dvě trolejbusové zastávky). Cena jednoho dvoulůžkového pokoje je 600Kč/noc, tedy 300Kč na osobu, cena jednoho třílůžkového pokoje je 750Kč/noc, tedy 250Kč na osobu. Pokud budete mít o jeho zajištění zájem, sdělte to, prosím, na e-mail

Dále je možné si vlastní ubytování zajistit samostatně, a to v blízkosti areálu Mendelovy univerzity (Zemědělská 1, Brno-Černá Pole), kde bude celá soutěž probíhat.

 

Složení komise

  • prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. – předseda
  • prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
  • Ing. Radmila Řápková 
  • RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
  • doc. Ing. Katarína Hroboňová, Ph.D.  
  • doc. RNDr. Dr. David Sýkora

 

Program

Program naleznete ke stažení ZDE.

 

Kdo byl Karel Štulík?

Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. byl dlouholetý pracovník Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a jedna z jejích nejvýznamnějších osobností v jejím polistopadovém období.

Prof. Štulík se narodil 13. února 1941 v Kolíně. Své mládí strávil v Kouřimi, kde oba jeho rodiče učili na základní škole. V roce 1963 absolvoval s vyznamenáním Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze, specializaci Fyzikální a jaderná chemie. Vědeckou hodnost CSc. v oboru analytické chemie získal v roce 1967 na Polarografickém ústavu ČSAV a hodnost DrSc. v roce 1990 na Univerzitě Karlově v Praze.

Více...