Doktorandi

Student Téma závěrečné práce Vedoucí
Bezděková Jaroslava, Ing. Molekulově imprintované polymery – univerzální platforma pro bioanalytické aplikace Vaculovičová Markéta, doc. Mgr., Ph.D.
Bhowmick Sukanya, M.Sc. Studies on Antimicrobial Properties of Algal Biomolecules Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Buchtová Žaneta, Ing. Studium nízkomolekulárních markerů pro hodnocení patologického stavu organismu Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Dobešová Markéta, Ing. Volné téma Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Dohnálková Ester, Mgr. Využití CRISPR/Cas9 systému v biologii hyaluronanu Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Dvořák Marek, Mgr. Role fenylpropanoidového metabolismu při stresových reakcích rostliny Arabidopsis thaliana Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Fialová Tatiana, Ing. Volné téma Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Gagić Milica Superparamagnetic particles and carbon dots for determination of amines Kopel Pavel, prof. RNDr., Ph.D.
Chaloupský Pavel, Ing. Biodegradace azobarviv pomocí mikrořasové technologie založené na CRISPR/Cas Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Charousová Markéta, Ing. Aktivní cílení nanokonstruktů s cílem zmírnění nežádoucích účinků chemoterapie Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Ilieva Lada, Ing. Vývoj imuno diagnostického postupu pro detekci Epstein- Barr viru (EBV) Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Jánová Anna, Ing. Nanočástice a jejich toxicita u jednobuněčné řasy Chlamydomonas reinhardtii za různých kultivačních podmínek Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Janštová Lenka, Ing. Využití elektromigračních metod ke stanovení látek o nízkých koncentracích. Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Kočiová Silvia, Ing. Studium antimikrobiální aktivity nanostrukturovaných povrchů Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Košarišťanová Ludmila, Ing. Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátům Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Mazumdar Aninda Studies on the effect of antimicrobial peptides conjugated with nanoparticles on pathogenic bacteria Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
MONDAL Satyendra Volné téma Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Mukherjee Atripan DNA based biosensor for non-invasive detection of miRNAs as potential biomarkers for prostate cancer Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
MUKHERJEE Soumajit Volné téma Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Ondračka Tomáš, Ing. et Ing. Využití elektromigračních metod ke stanovení látek o nízkých koncentracích. Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Pavelicová Kristýna, Ing. Univerzální diagnostický nástroj využívající technologii DNA origami a fluorescenční rezonanční přenos energie pomocí nanočástic Vaculovičová Markéta, doc. Mgr., Ph.D.
Pelcová Lucie, Ing. Využití ultra rychlé chromatografie pro separaci biologicky aktivních látek v potravinách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Petrlák František, Ing. Volné téma Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Pospíšil Jiří, Mgr. Průtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekul Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Příborský Jan, Ing. Elektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekul Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Rankić Ivan, Ing. Studium nanočástic v interakci patogen- rostlina. Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Sedláčková Eliška, Ing. Vývoj senzitivního elektrochemického imunosensoru pro detekci patogenů Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Schlosserová Nikola, Ing. Volné téma – imobilizace enzymů Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Smolíková Vendula, Ing. Biologicky dostupné formy kovů ve složkách životního prostředí Pelcová Pavlína, doc. Mgr., Ph.D.
Sur Vishma Pratap Study on the Antibacterial Effects of Ruthenium Nanoparticle-Triazole Schiff base Complex on Pathogenic bacteria Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Škubalová Zuzana, Ing. Molekulární podstata cytotoxicity pokročilých nanomateriálů Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Šmídová Veronika, Ing. Indentifikace molekulárních mechanismů zodpovědných za chemoresistenci vůči inhibitorům tyrosinkinas Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Štěpánková Hana, Ing. Molekulární podstata rezistence maligních buněk na cytostatika a její vztah k expresnímu profilu subizoforem metalothioneinu Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Šubrtová Hana, Ing. Volné téma Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Takácsová Paulína, Mgr. Volné téma Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Tarbajová Vladimíra, Ing. Volné téma Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Tesařová Barbora, Ing. Studium interakcí nanočástic s vnitřním prostředím Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Vaňová Veronika, Ing. Volné téma Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Younis Almotasem Bellah, MSc. Studium antimikrobiální aktivity nanostrukturovaných povrchů Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Zelinka Radim, Ing. Volné téma Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Zemánková Kristýna, Ing. Vznik života v kapilární elektroforéze Vaculovičová Markéta, doc. Mgr., Ph.D.
Zítka Jan, Bc. Volné téma Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Životská Hana, Ing. Peptidy pro aktivní cílení nanomateriálů do buněk neuroblastomu Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.