• Domů > Vojtěch Adam jako budoucí rektor Mendelovy univerzity v Brně

Vojtěch Adam jako budoucí rektor Mendelovy univerzity v Brně

Novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně bude od příštího roku náš vedoucí Vojtěch Adam. Zvolil ho akademický senát v pondělí 18.10.2021 v odpoledních hodinách. Samotné volbě předcházelo představování kandidátů a následná debata. Kandidáti odpovídali na otázky publika a vyjadřovali se k otázkám budoucího fungování univerzity.

Vojta začal svůj patnáctiminutový projev představením vizí pro rozvoj Mendelovy univerzity v Brně pro následující čtyřleté období, které vystihuje sousloví „MENDELU je život, život je MENDELU“. Megatrendy, jako například de-globalizace, princip jednoho zdraví a pokročilá editace genomu organismů nás dnes a denně obklopují a měli bychom na ně aktivně reagovat. „Jsem přesvědčen, že Mendelova univerzita v Brně může hrát v měnícím se světě významnou roli,“  uvedl Vojta v návaznosti na tyto stěžejní body.

Průřezových témat Vojtových plánů pro rozvoj Mendelovy univerzity v Brně bylo hned několik. Jednou z velkých výzev bude aktivní podpora začínajících pracovníků a jednotlivých ústavů, které tvoří jádro celé univerzity, se zacílením na vyvážené odměňování. Digitalizace, které je velice spjata s rychle se měnící dobou, byla velkým tématem všech kandidátů. Žádoucí podpora tohoto dalšího megatrendu je a bude stále větší.

Vojtův plán rozšířit studijní programy o takové, které reagují na aktuální situaci nejen v zemědělství, ale i v dalších oborech, které jsou s Mendelovou univerzitou v Brně úzce spjaty, může být pro stávající i budoucí studenty velice atraktivní. Všichni studenti budou mít prostor pro to, aby se zaměřili na svoje závěrečné práce, které budou unikátní a spojené s praktickými dovednostmi.

Mendelova univerzita v Brně jakožto výzkumná organizace aktuálně čelí nelichotivému hodnocení, které se během následujícího období bude nový rektor a jeho tým snažit zvrátit a posílit tak konkurenceschopnost oproti ostatním prestižním univerzitám. Věda a výzkum spolu s tvůrčí činností má velice široký společenský dopad, který chtějí také aktivně posilovat díky podpoře multioborových spoluprací.

„Naše univerzita má díky šíři svých pedagogických, vědecko-výzkumných či uměleckých aktivit velký potenciál v dnešním velmi dynamicky měnícím se světě hrát prim. Můžeme promlouvat do rozvoje nejenom České republiky, ale středoevropského regionu v příštím desetiletí. Proto, abychom to učinili si definujeme to nejcennější, co máme, a to jste vy, milé kolegyně a milí kolegové.“

Budoucímu rektorovi Mendelovy univerzity v Brně tímto přejeme hodně úspěchů, pevné nervy v rozhodování a skvělé nastartování budoucí kariéry.