Laboratoř mikrobiologie

Výzkumná práce v Laboratoři mikrobiologie je zaměřena klinickou, molekulární a environmentální mikrobiologii. Hlavní důraz je kladen na studium nových typů antibakteriálních látek založených na nanomateriálech, peptidech, proteinech, koordinačních sloučeninách a kompozitech.

Tyto materiály slouží jako alternativa k antibiotickým preparátům nebo naopak zlepšují účinnost antibiotik vůči rezistentním patogenním bakteriím. Pochopení podstaty antibiotické rezistence na molekulární úrovni, její překonání pomocí nových typů materiálů, a také cílení těchto materiálů na patogenní kmeny bez ovlivnění okolního mikrobiomu, je dalším výzkumným směrem laboratoře. V neposlední řadě je výzkum zaměřen na identifikaci mikroorganismů z klinických a veterinárních vzorků. Získané mikrobiální kultury jsou genotypovány a charakterizovány s ohledem na antibiotickou resistenci a uchovávány v laboratorní sbírce bakteriálních kultur.

Laboratoř mikrobiologie

Pro výzkumné účely laboratoř disponuje analyzátory bakteriálního růstu, automatizovaným systémem pro testování citlivosti k antibiotikům, moderním vybavením pro kultivaci mikroorganismů, celou řadou mikroskopických metod, nebo také průtokovým cytometrem a molekulárně biologickými technikami (PCR, sekvenování, klonování).


Photo

Ing. Kristýna Šmerková, PhD.

Vedoucí laboratoře mikrobiologie
Akademická pracovnice – odborná asistentka


Telefon: 420 545 133 293
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3011
E-mail:


Členové týmu

 • Ing. Kristýna Šmerková, PhD.
 • Mgr. Lucie Bozděchová, Ph.D.
 • Ing. Kristýna Doleželíková, Ph.D.
 • prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D.
 • M.Sc. Bellah Younis AlMotasem
 • Ing. Tatiana Fialová
 • Ing. Silvia Kočiová
 • Ing. Ludmila Košarišťanová
 • Mgr. Michaela Kuthanová

Vypsaná témata disertačních prací

 

 • Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátům
 • Studium mikrobiomu u zdravých a mastitidních krav
 • Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálům
 • Vliv kovových a polokovových nanomateriálů na vznik bakteriální resistence
 • Volné téma – v případě zájmu kontaktujte vedoucího výzkumné skupiny

 

Projekty

 • Mendelu: Vliv kombinace polynenasycených mastných kyselin n-3 a nanočástic na hojení kožních ran u modelového organizmu. 2019-2020.
 • MŠMT: Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi. 2018-2022.

 

Publikace

 

 • Bytesnikova, Z.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Adam, V.; The graphene oxide as a tool for antibiotic resistance genes removal: A review. Environ. Sci. Pollut. Res. 2019, 26, 20148-20163. DOI: 10.1007/s11356-019-05283-y.
 • Jelinkova, P.; Mazumdar, A.; Sur, V. P.; Kociova, S.; Dolezelikova, K.; Jimenez Jimenez, A. M.; Koudelkova, Z.; Mishra, P. K.; Smerkova, K.; Heger, Z.; Vaculovicova, M.; Moulick, A.; Adam, V.; Nanoparticle-drug conjugates treating bacterial infections. J. Control. Release 2019, 307, 166-185. DOI: 10.1016/j.jconrel.2019.06.013.
 • Buchtelova, H.; Skubalova, Z.; Strmiska, V.; Michalek, P.; Kociova, S.; Smerkova, K.; Kruszynski,; Bienko,; Kaj,; Lewinska,; Bienko,; Malik-Gajewska,; Milosavljevic,; Kopel,; Heger,; Adam, V.; Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper (II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid. J. Inorg. Biochem. 2019, 191, 8-20. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.10.011.
 • Horky, P.; Skalickova, S.; Urbankova, L.; Baholet, D.; Kociova, S.; Bytesnikova, Z.; Kabourkova, E.; Lackova, Z.; Cernei, N.; Gagic, M.; Milosavljevic, V.; Smolikova, V.; Vaclavkova, E.; Nevrkla, P.; Knot, P.; Krystofova, O.; Hynek, D.; Kopel, P.; Skladanka, J.; Adam, V.; Smerkova, K.; Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure. J. Anim. Sci. Biotechnol. 2019, 10, 1-12. DOI: 10.1186/s40104-019-0319-8.
 • Horky, P.; Skalickova, S.; Smerkova, K.; Skladanka, J.; Essential oils as a feed additives: Pharmacokinetics and potential toxicity in monogastric animals. Animals 2019, 9, 1-15. DOI: 10.3390/ani9060352.
 • Sur, V. P.; Kominkova, M.; Buchtova, Z.; Dolezelikova, K.; Zitka, O.; Moulick, A.; CdSe QD biosynthesis in yeast using tryptone-enriched media and their conjugation with a peptide hecate for bacterial detection and killing. Nanomaterials 2019, 9, 1-15. DOI: 10.3390/nano9101463.
 • Vaneckova, T.; Smerkova, K.; Zitka, J.; Hynek, D.; Zitka, O.; Hlavacek, A.; Foret, F.; Adam, V.; Vaculovicova, M.; Upconversion nanoparticle bioconjugates characterized by capillary electrophoresis. Electrophoresis 2018, 39, 2246-2252. DOI: 10.1002/elps.201700483.
 • Nejdl, L.; Moravanska, A.; Smerkova, K.; Mravec, F.; Krizkova, S.; Pomorski, A.; Krezel, A.; Macka, M.; Adam, V.; Vaculovicova, M.; Short-sweep capillary electrophoresis with a selective zinc fluorescence imaging reagent FluoZin-3 for determination of free and metalothionein-2a-bound Zn2+ ions. Analytica Chimica Acta 2018, 1017, 41-47. DOI: 10.1016/j.aca.2018.02.008.
 • Jelinkova, P.; Vesely, R.; Cihalova, K.; Hegerova, D.; Ananbeh, H. A. A. A.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Brtnicky, M.; Kynicky, J.; Moulick, A.; Adam, V.; Effect of arsenic (III and V) on oxidative stress parameters in resistant and susceptible Staphylococcus aureus. Environ. Res. 2018, 166, 394-401. DOI: 10.1016/j.envres.2018.06.024.
 • Smerkova, K.; Vaculovic, T.; Vaculovicova, M.; Kynicky, J.; Brtnicky, M.; Eckschlager, T.; Stiborova, M.; Hubalek, J.; Adam, V.; DNA interaction with platinum-based cytostatics revealed by DNA sequencing. Anal. Biochem. 2017, 539, 22-28. DOI: 10.1016/j.ab.2017.09.018.
 • Nejdl, L.; Kudr, J.; Moulick, A.; Hegerova, D.; Ruttkay-Nedecky, B.; Gumulec, J.; Cihalova, K.; Smerkova, K.; Dostalova, S.; Krizkova, S.; Novotna, K.; Kopel, P.; Adam, V.; Platinum nanoparticles induce damage to DNA and inhibit DNA replication. PLoS ONE 2017, 12, 1-19. DOI: 10.1371/journal.pone.0180798.
 • Blazkova, I.; Smerkova, K.; Blazkova, L.; Vaculovicova, M.; Stiborova, M.; Eckschlager, T.; Beklova, M.; Adam, V.; Kizek, R.; Doxorubicin interactions with bovine serum albumin revealed by microdialysis with on-line laser-induced fluorescence detection at sub-picogram level. Electrophoresis 2015, 36, 1282. DOI: 10.1002/elps.201400564.
 • Chudobova, D.; Cihalova, K.; Guran, R.; Dostalova, S.; Smerkova, K.; Vesely, R.; Gumulec, J.; Masarik, M.; Heger, Z.; Adam, V.; Kizek, R.; Influence of microbiome species in hard-to-heal wounds on disease severity and treatment duration. Braz. J. Infect. Dis. 2015, 19, 604. DOI: 10.1016/j.bjid.2015.08.013.
 • Kominkova, M.; Michalek, P.; Cihalova, K.; Guran, R.; Cernei, N.; Nejdl, L.; Smerkova, K.; Dostalova, S.; Chudobova, D.; Heger, Z.; Vesely, R.; Gumulec, J.; Kynicky, J.; Xhaxhiu; Zitka, O.; Adam, V.; KIzek, R.; Study of linkage between glutathione pathway and the antibiotic resistance of Escherichia coli from patients’ swabs. Int. J. Mol. Sci. 2015, 16, 7210-7229. DOI: 10.3390/ijms16047210.
 • Smerkova, K.; Hudcova, K.; Vlahova, V.; Vaculovicova, M.; Pekarik, V.; Masarik, M.; Adam, V.; Kizek, R.; Label-free and amplification-free miR-124 detection in human cells. Int. J. Oncol. 2015, 46, 871-877. DOI: 10.3892/ijo.2014.2756.
 • Smerkova, K.; Vlcnovska, M.; Dostalova, S.; Milosavljevic, V.; Kopel, P.; Vaculovic, T.; Krizkova, S.; Vaculovicova, M.; Adam, V.; Kizek, R.; ELISA-like analysis of cisplatinated DNA using magnetic separation. Nanobiomedicine 2015, 2, 1-8. DOI: 10.5772/61699 .