Laboratoř environmentální chemie a enzymologie

Laboratoř environmentální chemie a enzymologie se zaměřuje na využití různých druhů mikroorganismů basidiomycetních hub, plísní, bakterií a kvasinek) a jejich sekundárních metabolitů v oblasti ochrany životního prostředí.

Součástí laboratoře je Sbírka kultur basidiomycetních hub, které jsou studovány jako nové zdroje sekundárních metabolitů vyznačující se různými aktivitami (antimikrobiální, antifungicidní, antioxidační apod.) s potenciálním využitím ve farmaceutickém průmyslu jako nové zdroje přírodních látek s biologickou aktivitou. Cílem výzkumu je poskytnout účinnou alternativu ve formě ekologicky bezpečných látek a tím snížit zátěž na životní prostředí. Další část výzkumu je zaměřena na studium produkce a imobilizace biotechnologicky významných enzymů, jejichž aplikační potenciál je testován v bioreaktoru na reálných vzorcích například vod kontaminovanými rezidui léčiv či syntetickými barvivy apod.

Laboratoř environmentální chemie a enzymologie

Další oblastí zájmu je charakterizace a studium mikroorganismů v reálných podmínkách jako je lesní či zemědělská půda, kompost, gastroodpad, odpadní vody nebo sediment s ohledem na možnost jejich využití například při bioremediaci, biodegradaci, zlepšování kvality půdy nebo její regeneraci.


Photo

Ing. Martina Vršanská, Ph.D.

Vedoucí laboratoře environmentální chemie a enzymologie


Telefon: +420 734 252 656
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3018
E-mail: martina.vrsanskav@mendelu.cz


Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Volné téma – v případě zájmu kontaktujte vedoucího výzkumné skupiny

Témata bakalářských prací

 • Biodegradace antibiotik působením hub bílé hniloby
 • Izolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálem
 • Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
 • Využití ligninolytických enzymů v degradaci léčiva diklofenaku
 • Zvýšení produkce tyrozinázy u dřevokazných hub testováním různých induktorů

Ukončení studenti

Bakalářské práce

 • Oleksandra Ovchynnikova Studium produkce lakázy vybranými druhy hub (2017)
 • Adéla Švoncová Antibakteriální účinky propolisu (2018)
 • Martin Řiháček Using of modern molecular methods for isolation and identification of ligninolytic enzymes (2018)
 • Andrea Blahutová Degradace syntetických barviv pomocí Phanerochaete chrysosporium (2018)
 • Ester Badinová Využití ligninolytických enzymů v degradaci polutantů (2018)
 • Žaneta Nedvědická Využití hub bílé hniloby při bioremediaci polutantů (2019)
 • Polina Nadtochaeva Využití ligninolytických enzymů v potravinářství (2019)

Diplomové práce

 • Nikola Schlosserová Imobilizácia lignolytických enzýmov (2019)

Spolupracujeme

 • Technická univerzita v Liberci
 • Chemický ústav SAV, Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
 • Centre of Biological Engineering, University of Minho, Portugalsko
 • University of West Hungary, Maďarsko

Publikace

 • Ananbeh, H. A. A. A.; Stojanovic, M.; Pompeiano, A.; Voberkova, S.; Trasar-Cepeda, C.; Use of soil enzyme activities to assess the recovery of soil functions in abandoned coppice forest systems. Sci. Total Environ. 2019, in press, . DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.133692.
 • Voberkova, S.; Solcany, V.; Vrsanska, M.; Adam, V.; Immobilization of ligninolytic enzymes from white-rot fungi in cross-linked aggregates. Chemosphere 2018, 202, 694-707. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.03.088.
 • Vrsanska, M.; Voberkova, S.; Jimenez Jimenez, A. M.; Strmiska, V.; Adam, V.; Preparation and optimisation of cross-linked enzyme aggregates using native isolate white rot fungi Trametes versicolor and Fomes fomentarius for the decolourisation of synthetic dyes. Int. J. Environ. Res. Pub. Health 2018, 15, 1-15. DOI: 10.3390/ijerph15010023.
 • Voberkova, S.; Vaverkova, M. D.; Buresova, A.; Adamcova, D.; Vrsanska, M.; Kynicky, J.; Brtnicky, M.; Adam, V.; Effect of inoculation with white-rot fungi and fungal consortium on the composting efficiency of municipal solid waste. Waste Manage. 2017, 61, 157-164. DOI: 10.1016/j.wasman.2016.12.039.
 • Voberkova, S.; Vaverkova, M. D.; Adamcova, D.; Enzyme Production During Composting of Aliphatic–Aromatic Copolyesters in Organic Wastes . Environ. Eng. Sci. 2017, 34, 177-184. DOI: 10.1089/ees.2015.0445.
 • Voberkova, S.; Hermanova, S.; Hrubanova, K.; Krzyzanek, V.; Biofilm formation and extracellular polymeric substances (EPS) production by Bacillus subtilis depending on nutritional conditions in the presence of polyester film. Folia Microbiologica 2016, 61, 91-100. DOI: 10.1007/s12223-015-0406-y.
 • Vrsanska, M.; Voberkova, S.; Langer, V.; Palovcikova, D.; Moulick, A.; Adam, V.; Kopel, P.; Induction of laccase, lignin peroxidase and manganese peroxidase activities in white-rot fungi using copper complexes. Molecules 2016, 21, 1-15. DOI: 10.3390/molecules21111553.