• Domů > Ústav chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně prověřil všechny zpochybněné články a komunikuje s redakcemi

Ústav chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně prověřil všechny zpochybněné články a komunikuje s redakcemi

V Brně 11. listopadu 2021 – Vedoucí Ústavu chemie a biochemie prof. Vojtěch Adam spolu se svými spolupracovníky shromáždil původní podklady k částem článků, které byly v minulosti diskutovány na serveru Pubpeer.

Shromážděná raw data pracovníci a externí spolupracovníci Ústavu chemie a biochemie připravili pro posouzení komisí, či jiným obdobným orgánem podle záměru rektorky Mendelovy univerzity prof. Danuše Nerudové.

Dále také navíc během uplynulých tří týdnů začali autoři komunikovat s redakcemi vědeckých časopisů, kde byly články původně publikovány. Pozornost profesora Adama se primárně soustředila na články, kde figuruje v pozici korespondenčního autora; těch bylo na zmíněném serveru diskutováno celkem dvanáct. Ve všech případech byla připravena odpověď diskutujícím, nebo komunikace s časopisem, aby byly opraveny identifikované chyby. Během tří týdnů se podařilo vysvětlit dvě zjištění a u dalšího již redakce vydala rozhodnutí o akceptaci oprav. U všech ostatních případů se nyní čeká na reakci redakcí ohledně dalšího postupu. 

Základní přehled shrnující opravy všech článků je obsahem přílohy č. 1, včetně toho, zda a jakým způsobem již redakce vědeckých časopisů zareagovaly.

Profesor Vojtěch Adam k tomu říká: “Naším transparentním postupem ukazujeme, že jsme schopni chyby a tím i jejich důsledky ve velké většině případů sami analyzovat, jednoduše a přehledně je připravit ke kritickému posouzení vědecké komunitě. Jsme přesvědčeni, že bude zpětně zjištěno, že z naší strany nedošlo k žádnému závažnému pochybení a nebyla tak dotčena integrita a věrohodnost naší vědecké práce.”

Tabulka s přehledem oprav všech článků bude v části týkající se reakcí redakcí na návrhy oprav průběžně jednou za měsíc aktualizována.