Vypsaná témata závěrečných prací

Na našem ústavu se kromě výuky chemických předmětů pro AF, LDF a ZF zabýváme i vedením závěrečných prací, jak pro „bakaláře“ a „diplomanty“, tak i pro „postgraduální“ studenty.

 

Vypsaná témata disertačních prací

Před přihlášením na konkrétní téma je vhodná předchozí konzultace s potencionálním školitelem, resp. školitelem specialistou.
V případě včasné konzultace je možná úprava již vypsaného tématu závěrečné práce (či vypsání nového tématu) s ohledem na specifické zkušenosti a zaměření konkrétního studenta. Nabízíme možnost nezávazného seznámení s naším pracovištěm, během kterého se navíc dozvíte podrobnosti týkající se konkrétních témat. Pokud Vás práce v některé z laboratoří zaujala či máte o některé
z nabízených témat zájem neváhejte se ozvat na uvedené emailové adresy konkrétních výzkumných skupin.

 

Výzkumná skupina bioanalýzy a genového inženýrství

Laboratoř metabolomiky a epigenetiky rostlin
 • Volné téma – oblast nanomateriálů a mikrořas a biotechnologie.
 • Volné téma – oblast genetického inženýrství rostlin/mikřas studium sekundárního metabolismu.
 • Volné téma – oblast nanočástice a rostliny.
 • Volné téma – oblast nanotechnologie v zemědělství.
Laboratoř bioanalýzy a zobrazování
 • Volné téma.
Laboratoř prvkové a speciační analýzy
 • Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny.
 • Volné téma-kovy v životním prostředí.
Laboratoř analýzy přírodních látek
 • Volné téma

 

Výzkumná skupina molekulární biologie a nanomedicíny

Laboratoř molekulární biologie
 • Volné téma – v případě zájmu kontaktujte vedoucího výzkumné skupiny
Laboratoř nanomedicíny
 • Volné téma – v případě zájmu kontaktujte vedoucího výzkumné skupiny
Laboratoř environmentální chemie a enzymologie
 • Biodegradace antibiotik působením hub bílé hniloby
 • Izolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálem
 • Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
 • Využití ligninolytických enzymů v degradaci léčiva diklofenaku
 • Zvýšení produkce tyrozinázy u dřevokazných hub testováním různých induktorů
Laboratoř mikrobiologie
 • Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálům.
 • Vliv kovových a polokovových nanomateriálů na vznik bakteriální resistence.
 • Studium mikrobiomu u zdravých a mastitidních krav.
 • Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátům.
 • Volné téma  – v případě zájmu kontaktujte vedoucího výzkumné skupiny

 

Výzkumná skupina syntézy a chemické analýzy

Laboratoř syntézy a charakterizace nanomateriálů
 • Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy.
 • Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxi.
Laboratoř elektrochemie
 • Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy.
 • Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxi.
 • Využití tištěných senzorů v průtokových elektrochemických analýzách.
 • Využití tištěných senzorů pro biologické aplikace.

 

Výzkumná skupina biomarkerů

 • Elektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekul.
 • Prostorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSI.
 • Průtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekul.