Technologická agentura České republiky (TAČR)

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která podporuje aplikovaný výzkum, vývoj a inovace včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek.

Pomáhá:

  •  komunikovat mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem napříč nejrůznějšími obory
  • zajišťovat spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami

 

Termíny vyhlašovaných výzev se liší od jednotlivých programů (více vždy v podrobnostech níže)

Vkládání návrhů projektů v online aplikaci ISTA

 

Programy TAČR:

M-ERA.NET
TREND - Nováčci