Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

ministerstvo zemědělství

Národní agentura pro zemědělský výzkum z účelových prostředků Ministerstva zemědělství podporuje projekty v oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu.

Zaměření na 3 oblasti:

  1. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
  2. Prostředí pro kvalitní život
  3. Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů

 

Vyhlášení soutěže: květen

Podávání návrhů projektů online aplikace ISTA

 

Programy NAZV:

Podprogram I