Interreg Rakousko - Česko

31Led16:1216:12PřipravovanéInterreg Rakousko - ČeskoTyp projektuMezinárodní projekty

Celkový termín výzvy

31. 01. 2023 - 31. 01. 2023

Detail o programu

Prioritou programu  Interreg Rakousko — Česko 2021—2027 je ekonomický rozvoj programového území, s ohledem na inovativnost řešení a podpory přeshraniční spolupráce.

Následující regiony jsou do programu zapojeny:

Česká republika: Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina

Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf

Maximální míra spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je 80%.

Tematicky musí projekty naplňovat cíle jedné z priorit výzvy:

Priorita 1 – Výzkum a inovace

Specifický cíl 1.1: Výzkum a inovace

Typ opatření 1.1a: Přeshraniční výzkum a výměna know-how

Typ opatření 1.1b: Společné pilotní akce a společná řešení ve sdílených výzkumných zařízeních a výzkumných službách

Typ opatření 1.1c: Komunikace a mobilita výzkumných pracovníků

Priorita 2 – Klima a životní prostředí

Specifický cíl 2.1: Přizpůsobení se změně klimatu

Typ opatření 2.1a: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna dat s cílem zlepšit připravenost na dopady změny klimatu

Typ opatření 2.1b: Společné pilotní akce a řešení v oblasti přizpůsobení se změně klimatu

Typ opatření 2.1c: Zvyšování povědomí a vzdělávací opatření v oblasti přizpůsobení se změně klimatu

Specifický cíl 2.2: Ochrana přírody a biologická rozmanitost

Typ opatření 2.2a: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna dat s cílem zlepšit vodní hospodářství

Typ opatření 2.2b: Společné pilotní akce a investice do společných řešení pro ekologické vodní hospodářství

Typ opatření 2.2c: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna dat za účelem zvýšení biologické rozmanitosti

Typ opatření 2.2d: Společné pilotní akce a společná řešení ke zlepšení a ochraně biologické rozmanitosti

Typ opatření 2.2e: Aktivity zaměřené na zvyšování povědomí a vzdělávání na podporu biologické rozmanitosti

Priorita 3 – Vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Priorita 4 – Přeshraniční správa

Odevzdávání projektů přes online platformu Jems (Joint electronic monitoring system)