Laboratory of elemental and speciation analysis

Laboratory of elemental and speciation analysis is focused on analyses of trace elements as well as micro and macro elements (Cd, Pb, Hg, Ni, Cr, Pt, Zn, Fe, Cu, Mn, Co, Ca, Mg, Te, Au, Ag, Se), both in environmental and biological samples, and in food of plant and animal origin. For determination of these elements we use the AAS method and we analyze individual species of mercury (Hg2+, MeHg+, EtHg+, PhHg+) by HPLC-CV-AFS method.

Laboratoř prvkové a speciační analýzy

 

One of our main research directions is the study of diffusion and kinetic processes taking place in the environment using DGT (diffusion gradient technique in thin film) to analyze bioavailable forms of especially heavy metals.


Ing., Andrea Ridošková, Ph.D.

Head – Laboratory of elemental and speciation analysis
Research Assistant


Phone: 420 545 133 276
Address: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Building D
Office: BA02N3006
Email:


Team members

 • Ing., Andrea Ridošková, Ph.D.
 • RNDr. Josef Hedbávný
 • doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
 • Ing. Vendula Smolíková

Topics of Ph.D. theses

 • Volné téma-kovy v životním prostředí
 • Optional topic
 • Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny

Projects

 • Mobility ČR-Francie – Využití fyzikálně-chemických metod pro odhad biodostupných forem arsenu v
  zemědělských, urbánních a lesních půdách s LGCgE-ISA Lille, Yncréa Hauts-de-France (2020-2021)
 • GAČR: Technika difúzního gradientu v tenkém filmu: účinný nástroj pro předpovídání biologické dostupnosti rtuti (2019-2021).
 • OP VVV: European Regional Development Fund in the Operational Programme Research,
  Development and Education: Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH (2019-2023).
 • Týmový projekt IGA AF-IGA2020-TP010 (2020-2021).

Publications

 • PELCOVÁ, Pavlína; RIDOŠKOVÁ, Andrea; HRACHOVINOVÁ, Jana; GRMELA, Jan.
  Fractionation Analysis of Mercury in Soils: A Comparison of Three Techniques for Bioavailable
  Mercury Fraction Determination. Environmental Toxicology and Chemistry. ISSN 0730-7268. URL:
  https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/etc.4797
 • SMOLÍKOVÁ, Vendula; PELCOVÁ, Pavlína; RIDOŠKOVÁ, Andrea; Hedbávný, Josef; Grmela, Jan.
  Development and evaluation of the iron oxide-hydroxide based resin gel for the diffusive gradient in
  thin films technique. Analytica Chimica Acta. 2020. 1102 Pages: 36-45 ISSN 0003-2670. Dostupné z:
  https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.12.042
 • RIDOŠKOVÁ, Andrea; PELFRENE, Aurelie; DOUAY, Francis; PELCOVÁ, Pavlína; SMOLÍKOVÁ, Vendula;
  ADAM, Vojtěch. Bioavailability of mercury in contaminated soils assessed by the diffusive gradient in
  thin film technique in relation to uptake by Miscanthus x giganteus. Environmental Toxicology and
  Chemistry. 2019. 38(2), s. 321-328. ISSN 0730-7268. Dostupné z:
  https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/etc.4318
 • PELCOVÁ, Pavlína; ZOUHAROVÁ, Iveta; RIDOŠKOVÁ, Andrea; SMOLÍKOVÁ, Vendula. Evaluation of
  mercury availability to pea parts (Pisum sativum L.) in urban soils: Comparison between diffusive
  gradients in thin films technique and plant model. Chemosphere. 2019. 234. 373-378. ISSN 0045-
  6535. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.06.076.
 • PELCOVÁ, Pavlína; VIČAROVÁ, Petra; DOČEKALOVÁ, Hana; POŠTULKOVÁ, Eva; KOPP, Radovan;
  MAREŠ, Jan; SMOLÍKOVÁ, Vendula. The prediction of mercury bioavailability for common carp
  (Cyprinus carpio L.) using the DGT technique in the presence of chloride ions and humic acid.
  Chemosphere. 2018. sv. 211, č. November, s. 1109–1112.ISSN 0045-6535. URL:
  https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.07.202
 • VIČAROVÁ, Petra — DOČEKALOVÁ, Hana — POŠTULKOVÁ, Eva — MAREŠ, Jan — KOPP, Radovan —
  PELCOVÁ, Pavlína. Reduction of Mercury Accumulation in Carp Tissues (Cyprinus carpio L.) by
  Natural Organic Matter and Chlorides. International Journal of Environmental Research. 2018. sv. 12,
  č. 2, s. 127–133. ISSN 1735-6865.
 • RIDOŠKOVÁ, Andrea; DOČEKALOVÁ, Hana; PELCOVÁ, Pavlína. Prediction of Cadmium, Lead and
  Mercury Availability to Plants: A Comparison between Diffusive Gradients Measured in a Thin Films
  Technique and Soil Grown Plants. Journal of Elementology. 2017, 22(1), 349-363. ISSN 1644-2296.
  Dostupné z: http://dx.doi.org/10.5601/jelem.2016.21.2.1075
 • PELFRENE, Aurelie; KLECKEROVÁ, Andrea; POURRUT, Bertrand; NSANGANWIMANA, Florien; DOUAY,
  Francis; WATERLOT, Christophe. Effect of Miscanthus cultivation on metal fractionation and human
  bioaccessibility in metal-contaminated soils: comparison between greenhouse and field experiments.
  Environmental Science and Pollution Research. 2015, 22(4), 3043-3054. ISSN 0944-1344. Dostupné z:
  http://dx.doi.org/10.1007/s11356-014-3585-1
 • ADAMCOVÁ, Dana; RADZIEMSKA, Maja; RIDOŠKOVÁ, Andrea; BARTOŇ, Stanislav; PELCOVÁ, Pavlína;
  ELBL, Jakub; KYNICKÝ, Jindřich; BRTNICKÝ, Martin; VAVERKOVÁ, Magdalena Daria.
  Environmental assessment of the effects of a municipal landfill on the content and distribution of
  heavy metals in Tanacetum vulgare L. Chemosphere. 2017. sv. 185, č. October, s. 1011–1018. ISSN
  0045-6535. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653517311037
 • PELCOVÁ, Pavlína; DOČEKALOVÁ, Hana; KLECKEROVÁ, Andrea. Determination of mercury species by
  the diffusive gradient in thin film technique and liquid chromatography – atomic fluorescence spectrometry after microwave extraction. Analytica Chimica Acta. 2015. sv. 866, č. 1, s. 21–26. ISSN
  0003-2670. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267015001002
 • PELCOVÁ, Pavlína; DOČEKALOVÁ, Hana; KLECKEROVÁ, Andrea.
  Development of the diffusive gradient in thin films technique for the measurement of labile mercury
  species in waters. Analytica Chimica Acta. 2014. sv. 819, č. 28 March 2014, s. 42–48. ISSN 0003-2670.
  URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267014001962