Project Department

This workplace has been established for the support of scientific ideas of the personnel creating the teams of our labs. We are keen to make their special knowledge, skills, tools and technologies practically applicable, namely so as to meet the requirements of project calls on the national, international and European level.

Projektové oddělení

Foucus and function of the Project office of the Department of Chemistry and Biochemistry

 • Seeking after funds and project calls on the national level (selected ministries and agencies) as well as after relevant partners for the collaboration with the Institute of Chemistry and Biochemistry
 • Seeking after funds and project calls on the European level (in particular projects H2020, Horizon Europe and relevant foreign partners for the collaboration with the Institute of Chemistry and Biochemistry
 • Seeking and implementation of project calls fostering the mobility of students in doctoral studies, postgraduate workers and academics
 • Creating background material for seeking after project consortia relating to partial project calls
 • Domestic and European distribution of our intentions, objectives and types of expertise
 • Project guidance of the acquired projects

Started projects

Získané projekty na Ústavu chemie a biochemie


Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.

Head – Project department
Assistant Professor


Phone: 420 545 133 290
Address: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Building D
Office: BA02N3007
Email: dagmar.chudobova@centrum.cz


Team members

 • Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.
 • Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D.
 • Ing. Monika Štěpánová
 • Ing. Anna Jánová
 • Bc. Veronika Pavlačková

Projects

 • MŠMT: Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi. 2018-2022. Celkové náklady: 89 600 836 Kč. Náklady UCB: 89 600 836 Kč
 • Evropská komise: Galileo Enhanced Solution for Pest Detection and Control in Greenhouse Fields with Autonomous Service Robots. 2017-2020. Celkové náklady: 61 563 579 Kč. Náklady UCB: 6 413 250 Kč
 • MPO: Aplikační projekt TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.. 2017-2020. Celkové náklady: 54 818 000 Kč. Náklady UCB: 5 559 000 Kč
 • ERC: Towards the Understanding a Metal-Tumour-Metabolism. 2018-2022. Celkové náklady: 35 307 097 Kč. Náklady UCB: 35 307 097 Kč
 • AZV ČR: Role signalizace monocytárních buněk, jejich metabolických změn a transkripčních faktorů u pacientů se závažnou sepsí.. 2018-2021. Celkové náklady: 12 097 000 Kč. Náklady UCB: 3 382 000 Kč
 • GAČR: Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium přístupů k potenciaci jejich protinádorové účinnosti. 2018-2020. Celkové náklady: 9 412 000 Kč. Náklady UCB: 3 472 000 Kč
 • GAČR: Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému. 2019-2021. Celkové náklady: 7 996 000 Kč. Náklady UCB: 7 996 000 Kč
 • TAČR: Zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití. 2019-2021. Celkové náklady: 4 635 877 Kč. Náklady UCB: 0 Kč
 • JCMM: Metalothionein jako prognostický marker karcinomu kůže. 2017-2020. Celkové náklady: 4 545 375 Kč. Náklady UCB: 4 545 375 Kč
 • GAČR: Paperfluidická přenosná zařizení pro rychlou a nízkonákladovou analýzu bez instrumentální detekce. 2019-2021. Celkové náklady: 3 740 000 Kč. Náklady UCB: 3 740 000 Kč