Grantová agentura České republiky (GAČR)

logo GAČR

Informace o GAČR:

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

 

Cíle GAČR:

  • V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.
  • Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu.
  • Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.
  • Hodnotící panely: technické vědy; vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy; společenské a humanitní vědy;  zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

 

Důležité termíny:

  • Vyhlášení soutěže: 10. 3. 2021
  • Kontrola rozpočtu: 1. 4. 2021
  • Podklady pro průvodní list: 11. 4. 2021
  • Termín pro zaslání vygenerované finální PDF žádosti na eliska.sedlackova@mendelu.cz pro odeslání datovou schránkou: 18. 4. 2021
  • Vyhlášení výsledků:

 

Aktuálně vypsané výzvy:

EXPRO
Standard projects
Junior Star
International projects
Lead Agency Cooperation
PIF incoming