Věda a výzkum

Strukturu Ústavu chemie a biochemie tvoří čtyři výzkumné skupiny rozdělné na jedenáct laboratoří zaměřujících se na klíčové oblasti, jako jsou bioanalytická chemie, řasové a rostlinné biotechnologie a v neposlední řadě experimentální mikrobiální 
a živočišná biochemie a biologie. Výzkumné aktivity ústavu jsou tak rozděleny podle specializace do jednotlivých skupin
a laboratoří, které spolu úzce spolupracují. 

  

Výzkumné skupiny

Laboratoře