Výzkumná skupina syntézy a chemické analýzy

 

Základy elektrochemie byly položeny téměř před sto lety. Za objev polarografie a rtuťové kapkové elektrody získal český vědec Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu. Nejen díky tomu má elektrochemie v České republice velkou tradici.

V naší laboratoři jsme schopni elektrochemicky detekovat nukleové kyseliny (DNA, RNA, včetně malých RNA i jednotlivých nukleotidů), proteiny a peptidy obsahující thiolové skupiny (metallothionein) a řadu prvků včetně těžkých kovů nebo polokovů (např. Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ti, Hg, Ag, Fe, As, Te a Se). K detekci zkoumaných látek využíváme jak klasických polarografických metod, tak i metod využívajích pevné či pastové elektrody.

Pro detekci elektrochemicky neaktivních látek nebo pro výrazné zvýšení odezvy analytu lze využít konjugaci s elektroaktivními značkami (např. na bázi kvantových teček).

K dalším oblastem našeho zájmu patří vývoj senzorů a biosenzorů (detekce platinových cytostatik, studium metylace DNA ve spojení se vznikem nádorových onemocnění, zjišťování kontaminace životního prostředí těžkými kovy apod.).


Laboratoře:

 • Laboratoř syntézy a charakterizace nanomateriálů
 • Laboratoř elektrochemie
 • Laboratoř chytrých materiálů

Členové týmu:


Témata disertačních prací

 • Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
 • Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
 • Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines
 • Synthesis of potential antimicrobial peptides and study of bacterial resistance mechanisms and enzymatic activity
 • Využití tištěných senzorů pro biologické aplikace
 • Využití tištěných senzorů v průtokových elektrochemických analýzách
 • Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxi
 • Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy

Témata bakalářských, diplomových a disertačních prací

 • Témata bakalářských a diplomových prací

 • Realizované zahraniční stáže:

  • Zorica Stojanovic, Ph.D. (Serbia, University of Novi Sad, Department of Applied and Engineering Chemistry)
  • Ing. Natalia Zawrotna (Poland, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Department of Microbiology)

  Publikace: 

  • Krejcova, L., et al., 3D printed chip for electrochemical detection of influenza virus labeled with CdS quantum dots. Biosensors & Bioelectronics, 2014. 54: 421-427.
  • Kremplova, M., Fialova, D., et al. (2014). Influence of Magnetic Microparticles Isolation on Adenine Homonucleotides Structure. Materials 7(3): 1455-1472.
  • Fialova, D., Kremplova, M., et al. (2014). Interaction of heavy metal ions with carbon and iron based particles. Materials 7(3): 2242-2256.
  • Nguyen, H.V., Richtera, L., et al. (2016). Electrochemical sensing of etoposide using carbon quantum dot modified glassy carbon electrode. Analyst 141: 2665-2675.
  • Richtera, L., Nguyen, H.V., et al. (2016). Electrochemical speciation analysis for simultaneous determination of Cr(III) and Cr(VI) using an activated glassy carbon electrode. Analyst 141: 5577-5585.