Výdej kapalného dusíku:

 • Cena: Za jeden litr kapalného dusíku 60,- Kč.
 • Požadavky: Minimální odebírané množství 5 litrů.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Pavel Švec

 Celkové aminokyseliny – po hydrolýze:

 • Rozsah analýzy: Asp, Thr, Ser, Glu, Pro, Gly, Ala, Val, Met, Ile, Leu, Tyr, Phe, His, Lys, Arg.
 • Cena analýzy: První vzorek 2.500,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 520,- Kč. Cena stanovení celkového dusíku metodou dle Kjeldahla pro provedení přepočtu a zpřesnění výsledku 218 Kč za jeden vzorek.
 • Požadavky a příprava: Vzorek musí mít stanovenu hodnotu celkových dusíkatých látek. Převzít k analýze lze pevný vzorek v množství 0,5-1g (stačí nahrubo pomletý) nebo kapalný či jinak homogenní suspenzní vzorek v množství 0,5-5 ml. V ceně analýz je příprava vzorku – mineralizace.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková (lackova14@seznam.cz)

Celkové sirné aminokyseliny – po oxidaci a hydrolýze:

 • Rozsah analýzy: Cys, Met
 • Cena analýzy: První vzorek 2.500,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 600,- Kč.
 • Požadavky a příprava: Vzorek musí mít stanovenu hodnotu celkových dusíkatých látek. Převzít k analýze lze pevný vzorek v množství 0,5-1g (stačí nahrubo pomletý) nebo kapalný či jinak homogenní suspenzní vzorek v množství 0,5-5 ml. V ceně analýz je příprava vzorku – oxidace a mineralizace.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková (lackova14@seznam.cz)

 Analýza obsahu glutathionu – ve vzorku plné krve nebo jakékoliv buněčné suspenzi 

 • Rozsah analýzy: GSH (redukovaný glutathion), GSSG (oxidovaný glutathion)
 • Cena analýzy: První vzorek 6.500,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 550,- Kč.
 • Požadavky a příprava: Vzorek musí být analyzován do 12 hodin od odběru. Vzorek musí být dodán do laboratoře na ledu (při teplotě 0-4 °C). Převzít k analýze lze kapalný vzorek v množství 0,5-5 ml. V ceně analýz je příprava vzorku – vysrážení proteinů, deaktivace enzymů, centrifugace (vše probíhá při teplotě do 8 °C).
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková (lackova14@seznam.cz)

 Celkové mastné kyseliny – po derivatizaci:

 • Rozsah analýzy: C12:0, C14:0, C14:1, C16:0, C16:1, C16:1n7, C18:0, C18:1n9c, C18:1n7, C18:2n6t, C18:2n6c, C18:3n6, C18:3n3, C18:4n3, C18:2n9, C20:0, C20:1, C20:4n6, C20:4n3, C20:5n3, C22:4n6, C22:5n6, C22:5n3, C22:6n3.
 • Cena analýzy: První vzorek 1.600,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 780,- Kč.
 • Požadavky a příprava: Vzorek musí být vyextrahovaný tuk. Převzít k analýze lze vzorek v množství min. 0,01 g. V ceně analýz je příprava vzorku – derivatizace.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková (lackova14@seznam.cz)

 Celkové sacharidy – po derivatizaci:

 • Rozsah analýzy: fruktosa, glukosa, sacharosa, ribosa, maltosa, laktosa, arabinosa, xylosa, galaktosa, trehalosa, rafinosa, cellobiosa, mannosa, mannitol, rhamnosa, inozitol.
 • Cena analýzy: První vzorek 2.300,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 750,- Kč.
 • Požadavky a příprava: Převzít k analýze lze vzorek v množství 10 g. V ceně analýz je příprava vzorku – derivatizace.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková (lackova14@seznam.cz)

 Obsah rostlinných silic:

 • Rozsah analýzy: borneol, camphor, caryophyllene, terpineol, pinene, linalool, azulene, carvacrol, eugenol, geraniol, myrcene, chamazulene, limonene, sabinene, tymol, farnesene, humulene a další.
 • Cena analýzy: První vzorek 1.800,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 440,- Kč.
 • Požadavky a příprava: Vzorek musí být vydestilovaná silice. Převzít k analýze lze vzorek v množství 10 µl.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková (lackova14@seznam.cz)

 Analýza těkavých látek v alkoholických nápojích:

Rozsah analýzy: methanol a další těkavé látky jako 3-methyl-1-butylacetate, ethylhexanoate, phenylethylalcohol, ethyloctanoate, 2-phenylethylacetate, ethyl-9-decenoate, ethyldecanoate a ethyldodecanoate.

 • Cena analýzy: První vzorek 1.900,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 900,- Kč (450,- Kč zamethanol).
 • Požadavky a příprava: Převzít k analýze lze kapalný vzorek v množství 1 ml pro analýzu obsahu methanolu a 100 ml pro analýzu dalších těkavých látek. V ceně analýz je příprava vzorku – mikroextrakce na pevnou fázi.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková (lackova14@seznam.cz)

 Obsah silymarinového komplexu:

 • Rozsah analýzy: silydianin, silychristin, silybin A, silybin B, isosilybin A, isosilybin B
 • Cena analýzy: První vzorek 2.200,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 810,- Kč. 
 • Požadavky a příprava: Převzít k analýze lze vzorek v množství 0,5 g. V ceně analýz je příprava vzorku – dvoufázová extrakce.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková (lackova14@seznam.cz)

 Obsah hydroxymethylfurfuralu:

 • Rozsah analýzy: hydroxymethylfurfural
 • Cena analýzy: První vzorek 2.000,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 390,- Kč.  
 • Požadavky a příprava: Převzít k analýze lze vzorek v množství min. 10 g. V ceně analýz je extrakce vzorku.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková (lackova14@seznam.cz)

 Obsah capsaicinoidů:

 • Rozsah analýzy: capsaicin a dihydrocapsaicin.
 • Cena analýzy: První vzorek 2.200,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 420,- Kč. 
 • Požadavky a příprava: Převzít k analýze lze vzorek v množství 0,1 g. V ceně analýz je extrakce vzorku.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková (lackova14@seznam.cz)

 Celkový obsah prvků:

 • Rozsah analýzy: Cd, Pb, Zn, Fe, Cu, Mn, Co, Ni, Cr, Hg, Ca, Mg.
 • Cena analýzy:
  • Analýza 1 prvku pomocí ET-AAS (koncentrace nižší než 1 ppm):

První vzorek 400,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 150,- Kč/vz.

  • Analýza 1 prvku pomocí F-AAS (koncentrace vyšší než 1 ppm):

První vzorek 200,- Kč/vzorek, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 75,- Kč/vz.

  • MW rozklad vzorků s využitím přístroje Milestone (dodané množství vzorku - více jak 0,5 g/1 ml) 200,- Kč/vz.
  • MW rozklad vzorku s využitím zařízení Anton Paar (dodané množství vzorku - méně jak 0,5 g/1 ml) 500,- Kč/vz.
  • Analýza celkového obsahu rtuti: První vzorek 200,- Kč/vz, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 150,- Kč/vz.
  • Příprava a úprava vzorku (př. filtrace, homogenizace, mletí, sušení apod.) :    100–400,- Kč/vz. dle druhu matrice vzorku.
 • Požadavky a příprava: Vzorky pro stanovení rtuti by měly být dodány v tmavých skleněných nádobách a předány k analýze co nejdříve po odběru. Podrobnosti o přípravě vzorků pro předání na konkrétní stanovení a konečnou cenu analýzy je vhodné konzultovat s pracovníky laboratoře.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Andrea Ridošková, Ph.D.

 Analýza biochemických parametrů:

 • Rozsah analýzy: Vybrané biochemické parametry
 • Cena analýzy: Viz tabulka níže.
 • Požadavky a příprava: Vzorky musí být po odběru skladovány při -80°C nebo ihned homogenizovány za stálého chlazení. Minimální množství vzorku pro analýzu či popis přípravy bude upřesněn pro každou zakázku po individuální konzultaci. 
 • Pro více informací kontaktujte: Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D.

 

marker

cena analýzy (Kč/vz)

požadavky na vzorek

celková bílkovina v moči

21,-

moč

celková bílkovina v séru

15,-

sérum

albumin

15,-

sérum/moč

glutathion peroxidása

311,-

sérum/supernatant

glutathion reduktáza

306,-

sérum/supernatant

celkové thioly

75,-

krevní sérum/rostlinný extrakt

celkové fenoly

75,-

krevní sérum/rostlinný extrakt

SOD

155,-

sérum/supernatant

Free radical

106,-

sérum/supernatant

DPPH

75,-

sérum/supernatant

FRAP

75,-

sérum/supernatant

TEAC

75,-

sérum/supernatant

kreatinin

17,-

sérum/moč

Doplňující informace ke všem analýzám:

 •  Za závaznou objednávku zakázkové analýzy je považován e-mail (nebo emailová korespondence), ve kterém (které) je jasně definován počet vzorků, typ analýzy, potřebné informace o vzorku a zadavatel.
 •  Předpokládaná doba dodání výsledkového protokolu závisí na počtu vzorků, nejméně však 15 pracovních dnů od data fyzického předání vzorků (případně upřesněno na webových stránkách Ústavu chemie a biochemie).
 • Jedna zakázka může mít více dodávek vzorků. Celá zakázka však musí být vzhledem k ukončení účtovacího období vyúčtována do konce kalendářního roku.
 • Všechny další doplňující informace k jednotlivým typům stanovení, např. dodací doba výsledků, limity detekce pro dané látky nebo kontakt na jednotlivé zodpovědné pracovníky jsou uvedeny na webových stránkách Ústavu chemie a biochemie: