Výdej kapalného dusíku:

 • Cena: Za jeden litr kapalného dusíku 60,- Kč.
 • Požadavky: Minimální odebírané množství 5 litrů.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Pavel Švec, Ph.D.

 Celkové aminokyseliny – po hydrolýze:

 • Rozsah analýzy: Asp, Thr, Ser, Glu, Pro, Gly, Ala, Val, Met, Ile, Leu, Tyr, Phe, His, Lys, Arg.
 • Cena analýzy: První vzorek 2.500,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 650,- Kč. Cena stanovení celkového dusíku metodou dle Kjeldahla pro provedení přepočtu a zpřesnění výsledku 220 Kč za jeden vzorek.
 • Požadavky a příprava: Vzorek musí mít stanovenu hodnotu celkových dusíkatých látek. Převzít k analýze lze pevný vzorek v množství 0,5-1g (stačí nahrubo pomletý) nebo kapalný či jinak homogenní suspenzní vzorek v množství 0,5-5 ml. V ceně analýz je příprava vzorku – mineralizace.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková, Ph.D. (lackova14@seznam.cz)

Celkové sirné aminokyseliny – po oxidaci a hydrolýze:

 • Rozsah analýzy: Cys, Met
 • Cena analýzy: První vzorek 2.500,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 630,- Kč.
 • Požadavky a příprava: Vzorek musí mít stanovenu hodnotu celkových dusíkatých látek. Převzít k analýze lze pevný vzorek v množství 0,5-1g (stačí nahrubo pomletý) nebo kapalný či jinak homogenní suspenzní vzorek v množství 0,5-5 ml. V ceně analýz je příprava vzorku – oxidace a mineralizace.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková (lackova14@seznam.cz)

 Detekce taurinu (v rostlinném i živočišném vzorku):

 • Rozsah analýzy: Taurin
 • Cena analýzy: První vzorek 2.500,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 550,- Kč.
 • Požadavky a příprava: Vzorek musí být analyzován do 12 hodin od odběru, pokud není vzorek ihned zamražen. Vzorek musí být dodán do laboratoře na ledu (při teplotě 0-4 °C) nebo zamražený. Převzít k analýze lze vzorek v množství 1-5 ml, případně min. 1 g. V ceně analýz je příprava vzorku..
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková, Ph.D. (lackova14@seznam.cz)

 Detekce obsahu glutathionu - GSH a GSSG (ve vzorku plné krve, jakékoliv buněčné suspenzi, rostlinném i živočišném vzorku): 

 • Rozsah analýzy: GSH (redukovaný glutathion), GSSG (oxidovaný glutathion)
 • Cena analýzy: První vzorek 6.500,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 580,- Kč.
 • Požadavky a příprava: Vzorek musí být analyzován do 12 hodin od odběru. Vzorek musí být dodán do laboratoře na ledu (při teplotě 0-4 °C). Převzít k analýze lze kapalný vzorek v množství 0,5-5 ml. V ceně analýz je příprava vzorku – vysrážení proteinů, deaktivace enzymů, centrifugace (vše probíhá při teplotě do 8 °C).
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková, Ph.D. (lackova14@seznam.cz)

 Detekce mastných kyselin – po derivatizaci:

 • Rozsah analýzy: C14:0 (kys. myristová), C16:0 (kys. palmitová), C16:1n7 (kys. palmitoolejová), C18:0 (kys. stearová), C18:1n7 (kys. vakcenová), C18:1n9C (kys. olejová), C18:2n6C (kys. linolová), C18:3n6 (kys. γ-linolenová), C18:3n3 (kys. ɑ-linolenová), C18:4n3 (kys. stearidonová), C20:1 (kys. eikosenová), C20:4n6 (kys. arachidonová), C20:4n3 (kys. eikosatetraenová), C20:5n3 (kys. eikosapentaenová), C22:4n6 (kys. adrenová), C22:5n6 (kys. dokosapentaenová (n-6)), C22:5n3 (kys. dokosapentaenová (n-3)), C22:6n3 (kys. dokosahexaenová).
 • Cena analýzy: První vzorek 2500,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 830,- Kč..
 • Požadavky a příprava: Vzorek musí být vyextrahovaný tuk. Převzít k analýze lze vzorek v množství min. 0,01 g. V ceně analýz je příprava vzorku – derivatizace.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková, Ph.D. (lackova14@seznam.cz)

 Detekce biogenních aminů (rostlinný i živočišný vzorek):

 • Rozsah analýzy: Histamin, Tyramin, Putrescin, Kadaverin, Spermidin, Spermin
 • Cena analýzy: První vzorek 2500,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 850,- Kč..
 • Požadavky a příprava: Převzít k analýze lze pevný vzorek v množství 1-2 g (stačí nahrubo pomletý) nebo kapalný či jinak homogenní suspenzní vzorek v množství 1-5 ml. V ceně analýz je příprava vzorku – extrakce.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková, Ph.D. (lackova14@seznam.cz)

 Detekce obsahu silymarinového komplexu:

 • Rozsah analýzy: silydianin, silychristin, silybin A, silybin B, isosilybin A, isosilybin B
 • Cena analýzy: První vzorek 2.500,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 850,- Kč.
 • Požadavky a příprava: Převzít k analýze lze vzorek v množství 0,5 g. V ceně analýz je příprava vzorku – dvoufázová extrakce.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková, Ph.D. (lackova14@seznam.cz)

 Detekce obsahu capsaicinoidů:

 • Rozsah analýzy: capsaicin a dihydrocapsaicin.
 • Cena analýzy: První vzorek 2.500,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 550,- Kč.
 • Požadavky a příprava: Převzít k analýze lze vzorek v množství min. 0,1 g. V ceně analýz je extrakce vzorku.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Zuzana Lacková, Ph.D. (lackova14@seznam.cz)

 Kvantifikace prvků:

 • Rozsah analýzy: Cd, Pb, Zn, Fe, Cu, Mn, Co, Ni, Cr, Hg, Ca, Mg.
 • Cena analýzy:
  • Analýza 1 prvku pomocí ET-AAS (koncentrace nižší než 1 ppm):

První vzorek 400,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 150,- Kč/vz.

  • Analýza 1 prvku pomocí F-AAS (koncentrace vyšší než 1 ppm):

První vzorek 200,- Kč/vzorek, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 75,- Kč/vz.

  • MW rozklad vzorků s využitím přístroje Milestone (dodané množství vzorku - více jak 0,5 g/1 ml) 200,- Kč/vz.
  • MW rozklad vzorku s využitím zařízení Anton Paar (dodané množství vzorku - méně jak 0,5 g/1 ml) 500,- Kč/vz.
  • Analýza celkového obsahu rtuti: První vzorek 200,- Kč/vz, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 150,- Kč/vz.
  • Příprava a úprava vzorku (př. filtrace, homogenizace, mletí, sušení apod.) :    100–400,- Kč/vz. dle druhu matrice vzorku.
 • Požadavky a příprava: Vzorky pro stanovení rtuti by měly být dodány v tmavých skleněných nádobách a předány k analýze co nejdříve po odběru. Podrobnosti o přípravě vzorků pro předání na konkrétní stanovení a konečnou cenu analýzy je vhodné konzultovat s pracovníky laboratoře.
 • Pro více informací kontaktujte: Ing. Andrea Ridošková, Ph.D.

 Detekce prvků C, H, N, S, O:

 • Rozsah analýzy: C, H, N, S
 • Cena analýzy: První vzorek 2.150,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 1650,- Kč.
 • Zpracování jednoho vzorku (pokud není dodán vzorek dle požadavků níže): 450-800,- Kč dle povahy vzorku.
 • Rozsah analýzy: C, H, N, S, O
 • Cena analýzy: První vzorek 4.250,- Kč,, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 3250,- Kč.
 • Požadavky a příprava: Převzít k analýze lze vzorek v množství min. 50 mg. Vzorek je nutno dodat zhomogenizovaný, kompletně vysušený, jemně rozetřený (velikost částic < 5 μm) a uzavřený v dobře těsnící nádobě. Přítomnost vody zásadně ovlivní výsledky analýzy. Nevhodně připravené vzorky budou před měřením zpracovány (cena 450-800,- Kč dle povahy vzorku).

 Identifikace proteinů:

 • Rozsah analýzy: Identifikace vyizolovaného proteinu v rámci dostupné databáze
 • Cena analýzy: První vzorek 1450,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 950,- Kč.
 • Požadavky a příprava: Převzít k analýze lze vzorek připravený podle protokolu se specifickou metodikou (dodá operátor). Nevhodně připravené vzorky a nízká koncentrace proteinů ve vzorků stejně tak jako přítomnost solí velmi negativně ovlivní, až znemožní pořízení optimálních hmotnostních spekter pro následnou identifikaci.

 Identifikace bakteriálních kmenů:

 • Rozsah analýzy: Identifikace bakteriálních kmenů v rámci dostupné databáze
 • Cena analýzy: První vzorek 880,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 480,- Kč.
 • Požadavky a příprava: Převzít k analýze lze vzorek připravený podle protokolu se specifickou metodikou (dodá operátor). Nevhodně připravené vzorky a nízká koncentrace proteinů ve vzorků stejně tak jako přítomnost solí velmi negativně ovlivní, až znemožní, pořízení optimálních hmotnostních spekter pro následnou identifikaci.

 Analýza biochemických parametrů:

 • Rozsah analýzy: Vybrané biochemické parametry
 • Cena analýzy: Viz tabulka níže.
 • Požadavky a příprava: Vzorky musí být po odběru skladovány při -80°C nebo ihned homogenizovány za stálého chlazení. Minimální množství vzorku pro analýzu či popis přípravy bude upřesněn pro každou zakázku po individuální konzultaci. 
 • celkové thioly (Ellman) - 200 kč/vz
  celkové fenoly - 200 kč/vz
  DPPH - 200 kč/vz
  FRAP - 200 kč/vz
  TEAC - 200 kč/vz
  Kreatinin (moč) - 100 kč/vz
  celková bílkovina (Pyrogall/Biuret/Bradford) -200 kč/vz

 •  Analýza pomocí SEM:

  • Cena analýzy:
  • Základní analýza: První vzorek 320,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 170,- Kč.
  • Náročnější analýza – a) složitější příprava vzorku – základní focení: První vzorek 2.940,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 2.520,- Kč.
  • Náročnější analýza – b) kvalitnější focení (pro obyčejné měření): První vzorek 600,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 300,- Kč.
  • Náročnější analýza – c) vyhodnocení dat (obrazová analýza na fotkách HD): První vzorek 830,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 410,- Kč.
  • Náročnější analýza – d) pokovení - základní focení: První vzorek 1.100,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 670,- Kč.
  • Náročnější analýza – e) CRYO měření (základní focení): První vzorek 4.000,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 3.550,- Kč.
  • Požadavky a příprava: Převzít k analýze lze vzorek připravený podle protokolu se specifickou metodikou (dodá operátor). Nevhodně připravené vzorky mohou negativně ovlivnit, až znemožnit, pořízení optimálních mikroskopických záznamů.

   Analýza pomocí konfokálního mikroskopu:

  • Rozsah analýzy: Analýza obrazu
  • Cena analýzy: První vzorek 1750,- Kč, každý následný analyzovaný vzorek v rámci jedné zakázky 950,- Kč.
  • Požadavky a příprava: Převzít k analýze lze vzorek připravený podle protokolu se specifickou metodikou (dodá operátor). Nevhodně připravené vzorky mohou negativně ovlivnit, až znemožnit, pořízení optimálních mikroskopických záznamů

  Doplňující informace ke všem analýzám:

  • Za závaznou objednávku zakázkové analýzy je považován e-mail (nebo emailová korespondence), ve kterém (které) je jasně definován počet vzorků, typ analýzy, potřebné informace o vzorku a zadavatel.
  • Předpokládaná doba dodání výsledkového protokolu závisí na počtu vzorků, nejméně však 15 pracovních dnů od data fyzického předání vzorků (případně upřesněno na webových stránkách Ústavu chemie a biochemie).
  • Jedna zakázka může mít více dodávek vzorků. Celá zakázka však musí být vzhledem k ukončení účtovacího období vyúčtována do konce kalendářního roku.
  • Všechny další doplňující informace k jednotlivým typům stanovení, např. dodací doba výsledků, limity detekce pro dané látky nebo kontakt na jednotlivé zodpovědné pracovníky jsou uvedeny na webových stránkách Ústavu chemie a biochemie: