Laboratoř prvkové a speciační analýzy

Laboratoř prvkové a speciační analýzy je výzkumně zaměřena především na analýzy stopových prvků, ale i mikro a makro prvků (Cd, Pb, Hg, Ni, Cr, Pt, Zn, Fe, Cu, Mn, Co, Ca, Mg, Te, Au, Ag, Se), jak v environmentálních a biologických vzorcích, tak i v potravinách rostlinného a živočišného původu. Pro stanovení těchto prvků využíváme metodu AAS a jednotlivé specie rtuti (Hg2+, MeHg+, EtHg+, PhHg+) analyzujeme metodou HPLC-CV-AFS.

Laboratoř prvkové a speciační analýzy

 

Jedním z našich hlavních výzkumných záměrů je studium difúzních a kinetických procesů probíhajících v životním prostředí s využitím DGT (techniky difúzního gradientu v tenkém filmu) k analýze biodostupných forem, především těžkých kovů.


Photo

Ing., Andrea Ridošková, Ph.D.

Vedoucí laboratoře prvkové a speciační analýzy
Vysokoškolská učitelka – odborná asistentka


Telefon: 420 545 133 276
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3006
E-mail:


Členové týmu

 • Ing., Andrea Ridošková, Ph.D.
 • RNDr. Josef Hedbávný
 • doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
 • Ing. Vendula Smolíková

Vypsaná témata disertačních prací

 • Volné téma-kovy v životním prostředí
 • Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny

Projekty

 • GAČR: Technika difúzního gradientu v tenkém filmu: účinný nástroj pro předpovídání biologické dostupnosti rtuti. 2019-2021.
 • OP VVV: Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH. 2019-2023.

Publikace

 • Ridoskova, A.; Pelfrene, A.; Douay, F.; Pelcova, P.; Smolikova, V.; Adam, V.; Bioavailability of mercury in contaminated soils assessed by the diffusive gradient in thin film technique in relation to uptake by Miscanthus × giganteus. Environ. Toxicol. Chem. 2019, 38, 321-328. DOI: 10.1002/etc.4318.
 • Brtnicky, M.; Pecina, V.; Hladky, J.; Radziemska, M.; Koudelkova, Z.; Klimanek, M.; Richtera, L.; Adamcova, D.; Elbl, J.; Galiova, M. V.; Balakova, L.; Kynicky, J.; Smolikova, V.; Houska, J.; Vaverkova, M. D.; Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils. Chemosphere 2019, 220, 678-686. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.12.188.
 • Pelcova, P.; Zouharova, I.; Ridoskova, A.; Smolikova, V.; Evaluation of mercury availability to pea parts (Pisum sativum L.) in urban soils: Comparison between diffusive gradients in thin films technique and plant model. Chemosphere 2019, 234, 373-378. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.06.076.
 • Strejckova, A.; Dvorak, M.; Klejdus, B.; Krystofova, O.; Hedbavny, J.; Adam, V.; Huska, D.; The strong reaction of simple phenolic acids during oxidative stress caused by nickel, cadmium and copper in the microalga Scenedesmus quadricauda. New Biotech. 2019, 48, 66-75. DOI: 10.1016/j.nbt.2018.07.004.
 • Horky, P.; Skalickova, S.; Urbankova, L.; Baholet, D.; Kociova, S.; Bytesnikova, Z.; Kabourkova, E.; Lackova, Z.; Cernei, N.; Gagic, M.; Milosavljevic, V.; Smolikova, V.; Vaclavkova, E.; Nevrkla, P.; Knot, P.; Krystofova, O.; Hynek, D.; Kopel, P.; Skladanka, J.; Adam, V.; Smerkova, K.; Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure. J. Anim. Sci. Biotechnol. 2019, 10, 1-12. DOI: 10.1186/s40104-019-0319-8.
 • Sedlakova, J.; Rezac, P.; Fiser, V.; Hedbavny, J.; Red fox, vulpes vulpes L., as a bioindicator of environmental pollution in the countryside of Czech Republic. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2019, 67, 447-452. DOI: 10.11118/actaun201967020447.
 • Vicarova, P.; Docekalova, H.; Postulkova, E.; Mares, J.; Kopp, R.; Pelcova, P.; Reduction of Mercury Accumulation in Carp Tissues (Cyprinus carpio L.) by Natural Organic Matter and Chlorides. International Journal of Environmental Research 2018, 12, 127-133. DOI: 10.1007/s41742-018-0076-0.
 • Pelcova, P.; Vicarova, P.; Docekalova, H.; Postulkova, E.; Kopp, R.; Mares, J.; Smolikova, V.; The prediction of mercury bioavailability for common carp (Cyprinus carpio L.) using the DGT technique in the presence of chloride ions and humic acid. Chemosphere 2018, 211, 1109-1112. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.07.202.
 • Hynstova, V.; Sterbova, D.; Klejdus, B.; Hedbavny, J.; Huska, D.; Adam, V.; Separation, identification and quantification of carotenoids and chlorophylls in dietary supplements containing Chlorella vulgaris and Spirulina platensis using High Performance Thin Layer Chromatography. J. Pharm. Biomed. Anal. 2018, 148, 108-118. DOI: 10.1016/j.jpba.2017.09.018.
 • Urbanova, L.; Horky, P.; Skladanka, J.; Pribilova, M.; Smolikova, V.; Nevrkla, P.; Cernei, N.; Lackova, Z.; Hedbavny, J.; Ridoskova, A.; Adam, V.; Kopel, P.; Antioxidant status of rats’ blood and liver affected by sodium selenite and selenium nanoparticles. PeerJ 2018, 6, 1-11. DOI: 10.7717/peerj.4862.
 • Kovacik, J.; Klejdus, B.; Babula, P.; Hedbavny, J.; Ascorbic acid affects short-term response of Scenedesmus quadricauda to cadmium excess. Algal Res. 2017, 24, 354-359. DOI: 10.1016/j.algal.2017.04.026.
 • Kovacik, J.; Babula, P.; Peterkova, V.; Hedbavny, J.; Long-term impact of cadmium shows little damage in Scenedesmus acutiformis cultures. Algal Res. 2017, 25, 184-190. DOI: 10.1016/j.algal.2017.04.029.
 • Buchtelova, H.; Dostalova, S.; Michalek, P.; Krizkova, S.; Strmiska, V.; Kopel, P.; Hynek, D.; Richtera, L.; Ridoskova, A.; Adam, P.; Kynicky, J.; Brtnicky, M.; Heger, Z.; Adam, V.; Size-related cytotoxicological aspects of polyvinylpyrrolidone-capped platinum nanoparticles. Food Chem. Toxicol. 2017, 105, 337-346. DOI: 10.1016/j.fct.2017.04.043.
 • Kovacik, J.; Babula, P.; Hedbavny, J.; Comparison of vascular and non-vascular aquatic plant as indicators of cadmium toxicity. Chemosphere 2017, 180, 86-92. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.04.002.
 • Adamcova, D.; Radziemska, M.; Ridoskova, A.; Barton, S.; Pelcova, P.; Elbl, J.; Kynicky, J.; Brtnicky, M.; Vaverkova, M. D.; Environmental assessment of the effects of a municipal landfill on the content and distribution of heavy metals in Tanacetum vulgare L.. Chemosphere 2017, 185, 1011-1018. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.07.060.
 • Pelcova, P.; Vicarova, P.; Ridoskova, A.; Docekalova, H.; Kopp, R.; Mares, J.; Postulkova, E.; Prediction of mercury bioavailability to common carp (Cyprinus carpio L.) using the diffusive gradient in thin film technique. Chemosphere 2017, 187, 181. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.08.097.
 • Martinek, P.; Kula, E.; Hedbavny, J.; Reaction of leaf weevil Phyllobius arborator (Coleoptera: Curculionidae) to manganese content in diet . Environ. Entomol. 2017, 46, 131-136. DOI: 10.1093/ee/nvw144.
 • Ridoskova, A.; Docekalova, H.; Pelcova, P.; Prediction of cadmium, lead and mercury availability to plants: A comparison between diffusive gradients measured in a thin films technique and soil grown plants. J. Elem. 2017, 22, 349-363. DOI: 10.5601/jelem.2016.21.2.1075.
 • Svec, P.; Kovacik, J.; Hedbavny, J.; Babula, P.; Rotkova, G.; Klejdus, B.; Impact of Anions, Cations, and pH on Manganese Accumulation and Toxicity in the Green Alga Scenedesmus quadricauda. Water Air and Soil Pollution 2016, 227, 1-9. DOI: 10.1007/s11270-016-2859-2.
 • Kovacik, J.; Gruz, J.; Biba, O.; Hedbavny, J.; Content of metals and metabolites in honey originated from the vicinity of industrial town Kosice (eastern Slovakia). Environ. Sci. Pollut. Res. 2016, 23, 4531-4540. DOI: 10.1007/s11356-015-5627-8.