Laboratoř prvkové a speciační analýzy

 

Laboratoř prvkové a speciační analýzy je výzkumně zaměřena především na analýzy stopových prvků, ale i mikro a makro prvků (Cd, Pb, Hg, Ni, Cr, Pt, Zn, Fe, Cu, Mn, Co, Ca, Mg, Se), jak v environmentálních a biologických vzorcích, tak i v potravinách rostlinného a živočišného původu. Pro stanovení těchto prvků využíváme atomové absorpční spektrometry ContrAA 700 (Analytik Jena), SeriesAA 200 a 280 (Agilent Technologies), SpectrAA 400 (Varian) a pro stanovení rtuti jednoúčelový atomový absorpční spektrometr AMA 254 (Altec). Jednotlivé specie rtuti (Hg2+, MeHg+, EtHg+, PhHg+) analyzujeme metodou HPLC-CV-AFS. Rozklady a extrakce vzorků provádíme především pomocí mikrovlnné extrakce na přístrojích ETHOS SEL nebo ETHOS ONE (Milestone). Jedním z našich hlavních výzkumných záměrů je studium difúzních a kinetických procesů probíhajících v životním prostředí s využitím DGT (techniky difúzního gradientu v tenkém filmu) k analýze biodostupných forem, především těžkých kovů.


Členové týmu:


Kontakt:

  • Andrea.ridoskova@mendelu.cz

Publikace:

  • Pelcová, Pavlína; Dočekalová, Hana; Kleckerová, Andrea, Determination of mercury species by the diffusive gradient in thin film technique and liquid chromatography - atomic fluorescence spectrometry after microwave extraction, ANALYTICA CHIMICA ACTA, 866, pp. 21-26, 2015
  •  Pelcová, Pavlína; Dočekalová, Hana; Kleckerová, Andrea, Development of the diffusive gradient in thin films technique for the measurement of labile mercury species in waters, ANALYTICA CHIMICA ACTA, 819, pp. 42-48, 2014
  •  Pelfrêne, Aurélie; Kleckerová, Andrea; Pourrut, Bertrand; et al., Effect of Miscanthus cultivation on metal fractionation and human bioaccessibility in metal-contaminated soils: comparison between greenhouse and field experiments, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 22, 4, pp. 3043-3054, 2015