Výzkumná skupina biomarkerů 

 

Laboratoř biomarkerů a průtokových technik se soustředí zejména na výzkum v oblasti analýzy nízkomolekulárních metabolitů se zaměřením na neinvazivní diagnostiku v oblasti medicíny. Díky expertíze získané v předchozí dekádě jsme schopni analyzovat obsahy aminokyselin, thiolových peptidů či antioxidantů v různých typech vzorků. Z rozvíjejících se směrů v oblasti analytické chemie jsou podporovány zejména hmotnostně spektrometrické metody pro analýzy metabolitů v onkologii a také pro analýzu prostorové distribuce proteinů u tkáňových řezů nádorů. V rámci průtokových technik se pak budeme soustředit na vývoj vlastní konstrukce zařízení, které umožní opakovatelně provádět separaci a následně detekci analytů s využitím paramagnetických částic. Toto a podobná vyvíjená zařízení budou mít charakter přenosné nízkonákladové platformy.


Laboratoře:

 • Laboratoř biomarkerů
 • Laboratoř biosenzotů
 • Laboratoř zakázkových analýz
 • Vývojová laboratoř

Členové týmu:

 • doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.  - vedoucí laboratoře
 • Mgr. Natálie Cernei, Ph.D.
 • Ing. Jana Šofrová, Ph.D. (mateřská dovolená)
 • Ing. Lucie Pompeiano Vaníčková, Ph.D. (mateřská dovolená)
 • Ing. Jiří Kudr, Ph.D.
 • Ing. Zuzana Lacková
 • Ing. Žaneta Buchtová (mateřská dovolená)
 • Mgr. Roman Guráň, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Pospíšil
 • Ing. Lada Šmídová
 • Bc. Michal Pláteník 
 • Bc. Jan Zítka 
 • Tomáš Do

Vypsaná témata závěrečných prací:

 •  Hledání a základní evaluace nových nízkomolekulárních metabolitů jako markerů pro neinvazivní hodnocení nádorových onemocnění
 •  Biosenzory pro diagnostiku na základě detekce nízkomolekulárních biomarkerů
 •  Vývoj technologické platformy pro elektrochemické analýzy s využitím SPE senzorů

Publikace:

 • Cihalova, K., Hegerova, D., Jimenez Jimenez, A.M., Milosavljevic, V., Kudr, J., Skalickova, S., Hynek, D., Kopel, P., Vaculovicova, M. and Adam, V. (2017) Antibody-free detection of infectious bacteria using quantum dots-based barcode assay. J. Pharm. Biomed. Anal., 134, 325-332.
 • Merlos, M.A.R., Zitka, O., Adam, V., Azcon-Aguilar, C. and Ferrol, N. (2017) The arbuscular mycorrhizal fungus Rhizophagus irregularis differentially regulates the copper response of two maize cultivars differing in copper tolerance. Plant Sci., 253, 68-76.
 • Kominkova, M., Milosavljevic, V., Vitek, P., Polanska, H., Cihalova, K., Dostalova, S., Hynstova, V., Guran, R., Kopel, P., Richtera, L., Masarik, M., Brtnicky, M., Kynicky, J., Zitka, O. and Adam, V. (2017) Comparative study on toxicity of extracellularly biosynthesized and laboratory synthesized CdTe quantum dots. J. Biotechnol., 241, 193-200.
 • Kudr, J., Richtera, L., Xhaxhiu, K., Hynek, D., Heger, Z., Zitka, O. and Adam, V. (2017) Carbon dots based FRET for the detection of DNA damage. Biosens. Bioelectron., 92, 133-139.
 • Merlos, M.A.R., Molina Lopez, J., Jimenez Jimenez, A.M., Planells, E., Adam, P., Eckschlager, T., Zitka, O., Richtera, L. and Adam, V. (2017) The application of curve fitting on the voltammograms of various isoforms of metallothioneins – Metal complexes. Int. J. Mol. Sci., 18, 1-11.
 • Skladanka, J., Adam, V., Zitka, O., Mlejnkova, V., Kalhotka, L., Horky, P., Konecna, K., Hodulikova, L., Knotov, D., Balabanova, M., Slama, P. and Skarpa, P. (2017) Comparison of biogenic amines and mycotoxins in alfalfa and red clover fodder depending on additives. Int. J. Environ. Res. Pub. Health, 14, 1-11.
 • Kratochvilova, M., Raudenska, M., Heger, Z., Richtera, L., Cernei, N., Adam, V., Babula, P., Novakova, M., Masarik, M. and Gumulec, J. (2017) Amino acid profiling of zinc resistant prostate cancer cell lines: Associations with cancer progression. Prostate, 77, 604-616.
 • Nejdl, L., Zitka, J., Mravec, F., Milosavljevic, V., Zitka, O., Kopel, P., Adam, V. and Vaculovicova, M. (2017) Real-time monitoring of the UV-induced formation of quantum dots on a milliliter, microliter, and nanoliter scale. Microchim. Acta, 184, 1489-1497.
 • Kudr, J., Zitka, O., Klimanek, M., Vrba, R. and Adam, V. (2017) Microfluidic electrochemical devices for pollution analysis – A review. Sens. Actuator B-Chem., 246, 578-590.