Výzkumná skupina bionanoanalýzy a genového inženýrství

 

Laboratoř je rozdělena do dvou nezávislých funkčních celků, z nichž první se zaměřuje především na aplikaci bioanalytických technik využívajících molekulovou spektrometrii, jako jsou spektrofotometrické nebo fluorescenční metody. Tyto detekční techniky mohou být využity jak ve stacionárním, tak v průtokovém upořádání a to především ve spojení s kapilární elektroforézou. Druhou částí je laboratoř fluorescenčních zobrazovacích metod, které umožňují detekci luminiscence jak v mikro (fluorescenční mikroskopie) tak v makro (fluorescenční in vivo zobrazování) měřítku.

Z aplikačního pohledu je laboratoř zaměřena na vývoj a charakterizaci nanomateriálů a monitorování jejich interakcí jak in vitro, tak in vivo; vývoj metod pro studium interakcí biomolekul s léčivy nebo charakterizaci nanotransportérů pro cílenou dopravu léčiv.  

 

Laboratoře:

 • Laboratoř metabolomiky a epigenetiky rostlin
 • Laboratoř bioanalýzy a zobrazování
 • Laboratoř prvkové a separační analýzy

Členové týmu:


Spolupráce:

 • Prof. Mirek Macka, University of Tasmania, Austrálie
 • Prof. Hajo Hase, Technische Universiät Berlín, Německo
 • Dr. Claudia Keil, Technische Universiät Berlín, Německo
 • Dr. Taras Ardan, Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky, Liběchov, ČR
 • Dr. David Salamon, CEITEC VUT, Brno, ČR
 • Dr. Luděk Eyer, Výzkumný ústav veterinárního lékařství , Brno, ČR
 • Doc. Daniel Růžek, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, ČR
 • Dr. Filip Mravec, Vysoké učení technické, Brno, ČR
 • Ing. Pavel Krásenský, Masarykova univerzita, Brno, ČR
 • Dr. Tomáš Vaculovič, Masarykova univerzita, Brno, ČR
 • Dr. Michal Masařík, Masarykova univerzita, Brno, ČR
 • Prof. Marie Nováková, Masarykova univerzita, Brno, ČR
 • Doc. Petr Táborský, Masarykova univerzita, Brno, ČR


Granty:

 • 2017: IGA IP Syntéza a charakterizace upkonverzních nanočástic biokonjugovaných s cílícími ligandy, IGA_AF_ IP_2017/011, Řešitel – T. Vaněčková, rozpočet 4 200 Euro
 • 2016-2018: GAČR, Využití vícenásobného značení pomocí kovových nanočástic pro bio-zobrazování, GAČR 17-12774S, Spoluřešitel - M. Vaculovičová, rozpočet 42 000 Euro
 • 2016-2018: GAČR, Zlepšení vlastností kapilární elektroforézy pomocí nanomateriálů, GAČR 16-23647Y, Řešitel - M. Vaculovičová, rozpočet 133 000 Euro
 • 2012-2013: Liga proti rakovině, Moderní nástroje pro cílený transport protinádorových léčiv, Řešitel - M. Vaculovičová, rozpočet 9 000 Euro


Seznam přístrojů:

 • Fluorescenční a rentgenový In vivo imager (Bruker Xtreme)
 • Kapilární elektroforéza (Agilent 7100) s DAD UV/Vis fotometrickou detekcí, laserem indukovanou fluorescenční detekcí (ex 488 nm), bezkontaktní vodivostní detekcí
 • Kapilární elektroforéza(Beckman Coulter PACE/MDQ) s fotometrickou detekcí, laserem indukovanou fluorescenční detekcí (ex 488 nm)
 • Čipová kapilární gelová elektroforéza (Biorad Experion) s laserem indukovanou fluorescenční detekcí (ex 488 nm)
 • DNA sekvenátor (Beckman Coulter PACE/CEQ 8000) Multimode plate reader (Tecan Infinite 200 Pro)


Vypsaná témata závěrečných prací

Ph.D.

 • Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny
 • Volné téma - kovy v životním prostředí
 • Volné téma - oblast nanomateriálů a mikrořas a biotechnologie
 • Volné téma - oblast genetického inženýrství rostlin/mikřas studium sekundárního metabolismu
 • Volné téma - oblast nanočástice a rostliny
 • Volné téma - oblast nanotechnologie v zemědělství
 • Volné téma

Mgr. a Bc.

V případě zájmu kontaktujte: M. Vaculovičová, marketa.vaculovicova@mendelu.cz nebo 545 133 249


Ocenění

 • 2017 - MendelNet - Natálie Němcová, 1. místo v sekci Aplikovaná chemie a biochemie
 • PhD talent – Ing. Tereza Vaněčková
 • MendelNet 2016 – Ing. Tereza Vaněčková, 2. místo v sekci Aplikovaná chemie a biochemie
 • Nanocon 2016 – Ing. Tereza Vaněčková, čestné uznání za poster


Publikace

 • Stanisavljevic M, Krizkova S, Vaculovicova M, Kizek R, Adam V: Quantum dots-fluorescence resonance energy transfer-based nanosensors and their application. Biosensors & Bioelectronics 2015, 74:562-574. IF 6.409, počet citací 24
 • Ryvolova M, Preisler J, Brabazon D, Macka M: Portable capillary-based (non-chip) capillary electrophoresis. Trac-Trends in Analytical Chemistry 2010, 29(4):339-353. IF 6.472, počet citací 58
 • Ryvolova M, Preisler J, Foret F, Hauser PC, Krasensky P, Paull B, Macka M: Combined Contactless Conductometric, Photometric, and Fluorimetric Single Point Detector for Capillary Separation Methods. Analytical Chemistr 2010, 82(1):129-135. IF 5.636, počet citací 31
 • Krizkova S, Ryvolova M, Hrabeta J, Adam V, Stiborova M, Eckschlager T, Kizek R: Metallothioneins and zinc in cancer diagnosis and therapy. Drug Metabolism Reviews 2012, 44(4):287-301. IF 5.356, počet citací 35
 • Ryvolova M, Taborsky P, Vrabel P, Krasensky P, Preisler J: Sensitive determination of erythrosine and other red food colorants using capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection. Journal of Chromatography A 2007, 1141(2):206-211. IF 4.169, počet citací 46