Ocenění

2018 - PhD talent - Ing. Barbora Tesařová

2018 - PhD talent - Ing. Markéta Charousová

2017 - MendelNet - Natálie Němcová, 1. místo v sekci Aplikovaná chemie a biochemie

2017 - MendelNet - Ing. Barbora Tesařová, 2. místo v sekci Aplikovaná chemie a biochemie

2017 - MendelNet - Yazan Haddad, MSc., 3. místo v sekci Aplikovaná chemie a biochemie

2017 - Zbyněk Heger - Vědecká cena Ligy proti rakovině Praha

2017 - Bc. Kateřina Krausová - Cena děkanky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně za vynikající teoretické i praktické znalosti prokázané při vypracování bakalářské práce a její obhajobě

PhD talent – Ing. Tereza Vaněčková (2016) , Ing. Pavlína Adam, Ph.D. (2010)

Nanocon 2016 –  Ing. Tereza Vaněčková, čestné uznání za poster 

Ocenění Purkyňovým nadačním fondem pro publikace v časopise s nejvyšším IF za rok 2016 - 2. nejlepší práce v kategorii teoretické obory s publikací DOSTALOVA, S., CERNA, T., HYNEK, D., KOUDELKOVA, Z., VACULOVIC, T., KOPEL, P., HRABETA, J., HEGER, Z., VACULOVICOVA, M., ECKSCHLAGER, T., STIBOROVA, M. a ADAM, V. Site-Directed Conjugation of Antibodies to Apoferritin Nanocarrier for Targeted Drug Delivery to Prostate Cancer Cells. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, roč. 8, č. 23, s. 14430-14441. ISSN 1944-8244. IF 7.145.


MendelNet 2016

 • Ing. Petra Vičarová, 1. místo v sekci Rybářství a hydrobiologie 
 • Ing. Martina Vršanská, 3. místo v sekci Rostlinná biologie 
 • Ing. Vedran Milosavljević, 3. místo v sekci Aplikovaná chemie a biochemie
 • Ing. Tereza Vaněčková, 2. místo v sekci Aplikovaná chemie a biochemie

Další ocenění

 • 2015: Highly Cited Authors 2014 - International Journal of Oncology, Cisplatin-resistant prostate cancer model: Differences in antioxidant system, apoptosis and cell cycle” (44: 923-933, 2014)
 • 2015: Editor: Peertechz Journal of Medicinal Chemistry and Research
 • 2014: Journal of Metallomics and Nanotechnology, člen
 • 2014: Current Analytical Chemistry, Associate Editor
 • 2014: Mendelova univerzita v Brně, za výzkumnou činnost
 • 2014: Cena rektora MU pro vynikajíc studenty doktorských studijních programů - Jaromír Gumulec
 • 2013: Ocenění publikace vzniklé při řešení projektu IGA AF MENDELU - Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D. ; Ing. Pavlína Adam, Ph.D.
 • 2013: SOČ, 1 místo, školní kolo v oboru Zdravotnictví - Matěj Sklenář
 • 2013: Redakční rada – Oncology Reports, člen - Michal Masařík
 • 2013: Nanotechnologie pro společnost: cíle projektu NANOSEMED byly splněny s vynikajícími výsledky
 • 2013: SOČ, 1 místo městské kolo SOČ - Marcela Vlčnovská a Matěj Sklenář
 • 2013: Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce, Masarykova univerzita - Michal Masařík
 • 2013: MENDELNET, 1. místo, Biologie živočichů - MVDr. Ludmila Krejčová, Ph.D.
 • 2013: MENDELNET, 2. místo, Biologie živočichů - Ing. Iva Blažková, Ph.D.
 • 2013: MENDELNET, 1. místo, Aplikovaná chemie a biochemie - Ing. Simona Dostálová
 • 2013: MENDELNET, 2. místo, Aplikovaná chemie a biochemie - Matěj Sklenář
 • 2013: MENDELNET, 3. místo, Aplikovaná chemie a biochemie - Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D.
 • 2013: redakční rada – International Journal of Oncology
 • 2013:Cena rektora VUT v Brně, za vynikající studijní a výzkumné výsledky - Ing. Simona Dostálová
 • 2013: ISE Prize for Environmental Electrochemistry - prof. RNDr. Vojtěch ADAM, Ph.D.
 • 2013: Nejlépe řešený projekt IGA AF MENDELU
 • 2013: Top Cited Article 2009-2011, Pharmacological Research
 • 2012: MENDELNET, 2 místo, Sekce Aplikovaná chemie a biochemie - Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D.
 • 2012: Nejlépe řešený projekt IGA AF MENDELU - RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
 • 2012: Mendelnet -1 st. animal biology - Ing. Pavlína Adam, Ph.D.
 • 2012: Ocenění článku- Sensors Best Paper award
 • 2012: MENDELNET, 3. místo, Sekce Aplikovaná chemie a biochemie<>
 • 2012: Úspěch na soutěži O cenu firmy Merck - Eva Jílková, Sylvie Skaličková a Markéta Sztalmachová
 • 2012: redakční rada – Chemical Senors, člen
 • 2012: 1 místo v národní přehlídce SVČ
 • 2012: redakční rada – ISRN Electrochemistry, člen
 • 2012: MENDELNET, 1 místo, Sekce Živočišná biologie - Ing. Pavlina Adam, Ph.D.
 • 2011: redakční rada - Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, člen
 • 2011: MENDELNET, 1 místo, Aplikovaná chemie a biochemie - RNDr. Ondřej Zítka
 • 2011: MENDELNET, 2 místo, Aplikovaná chemie a biochemie - Ing. Libor Janu
 • 2011: MENDELNET, 1 místo, Biologie živočichů - Ing. Pavlina Adam, Ph.D.
 • 2010: Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy - RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
 • 2010: Associate Editor – Journal of Biochemical Technology
 • 2010: redakční rada - World Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics, člen
 • 2010: redakční rada – Journal of Biochemical Technology, člen
 • 2010: Ocenění rektora VUT za výzkum a vývoj - Doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.
 • 2008: redakční rada - Scientific Journals International, člen
 • 2007: redakční rada - Sensors, člen