doktorandi

jméno název rok ukončení
Pavel Švec                            Vliv akumulace manganu na vybrané rostliny únor 2016
Dana Fialová Využití uhlíkových materiálů pro studium iontů kovů, kvantových teček a kov-vázajícího laktoferinu září 2015
Markéta Jarošová Úloha huminových látek ve zmírňování negativních dopadů působení solí na rostliny ječmene jarního září 2015
Iva Blažková Nanomaterials as a platform for the doxorubicin transport – Fluorescence imaging září 2015
Dagmar Hegerová Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci září 2015
Lukáš Nejdl Použití spektroskopických technik pro studium interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami září 2015
Hoai Viet Nguyen Nanomaterial-based carriers for anticancer therapy říjen 2015
Maja Stanisavljević Quantum dots and their interaction with biomolecules září 2015
Monika Kremplová Kovy v biologických systémech září 2015
Ludmila Krejčová Senzory pro ptačí chřipku září 2014
Jana Šofrová Studim těkavých látek v pivovarských surovinách, v meziproduktech při výrobě piva a v pivu září 2014
Kristýna Šmerková Biofyzikální studium malých RNA září 2014
Pavlína Adam Diagnostické biosenzory pro encefalopatie způsobené priony září 2013
Natalia Cernei Moderní analytické metody pro detekci aminokyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty září 2013
Libor Janů Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami září 2013
Ondřej Zítka Elektrochemické studium interakcí aminokyselin a peptidů s těžkými kovy září 2013
Dalibor Húska Markery pro posouzení hyperakumulace, senzitivity a rezistence rostlin k těžkým kovům září 2012
Olga Kryštofová Změny metabolomu slunečnice roční vlivem těžkých kovu – nový ukazatel účinnosti fytoremediačních technologií srpen 2011
Marie Bartáková Monitoring fenolických sloučenin u řas a sinic květen 2011
Jiří Dobeš Stanovení biologicky aktivních substancí v rostlinném materiálu červen 2009
Violetta Shestivska Studium exprese metalothioneinu u transgenních rostlin tabáku vystavených vlivu těžkých kovů červen 2009
Lucie Benešová Screening isoflavonů v biologickém materiálu červen 2008

diplomanti

jméno název práce rok ukončení
Lucie Pelcová                           Stanovení přírodních antioxidantů v ovocných džusech duben 2016
Pavlína Zedníčková Sója - funkční potravina duben 2015
Aneta Strejčková Biologicky aktivní látky v medu duben 2015
Romana Bačová Stanovení flavonoidních látek ve vybraném sortimentu léčivých rostlin používaných v potravinářství duben 2015
Pavla Fadrhoncová Antioxidanty v bylinných čajích duben 2015
Veronika Hynštová Monitoring flavonoidních látek a karotenoidů ve vybraných doplňcích stravy duben 2014
Alžběta Cardová Detekce prionových proteinů a jejich interakce s kovy a metalothioneinem duben 2014
Sylvie Skaličková Izolace a stanovení laktoferinu z lidských slin pomocí kapalinové chromatografie duben 2013
Markéta Svobodová Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk duben 2013
Martina Schönová Separační metody pro stanovení fytoestrogenů v potravinách duben 2013
Eva Vosynková Monitoring fenolických sloučenin ve víně duben 2013
Eva Jílková Izolace bakteriálních buněk pomocí paramagnetických částic duben 2012
Markéta Jarošová Separační metody pro stanovení polyfenolických látek ve víně duben 2012
Tereza Mrázková Vliv mědi na vybrané biochemické parametry krve koní duben 2011
Kristýna Anderlová Studium vlivu složení krmné dávky na parametry vnitřního prostředí v krvi koní duben 2011
Soňa Beržinská Monitoring izoflavonů ve produktech sóji duben 2011
Roman Waloszek Sledování interakce kademnatých iontů s fytochelatiny duben 2011
Ivana Salajková Využití elektrochemicky aktivních markerů pro analýzu peptidů a bílkovin duben 2010
Dalibor Húska Profil stresového transkriptomu u rostlin po expozici ionty těžkých kovů za využití nově navrženého čipu nukleových kyselin duben 2009
Hana Zimová Navržení kontinuálního neradioaktivního sledování transportu biologicky významných sloučenin vodivými elementy rostlin duben 2009
Vendula Hrdinová Imunochemické stanovení methalothioneinů a jeho porovnání k elektrochemickému stanovení duben 2008
Marie Bartáková Stanovení estrogenů v biologických matricích duben 2008
Jan Hradecký Studium ochranných a signálních sloučenin u rostlin pomocí elektrochemického senzoru duben 2007
Pavlína Bláhová Analýza metalothioneinu pomocí imunologických a elektrochemických technik duben 2007
Pavel Hanuštiak Analýza sekundárních rostlinných metabolitů pomocí vysoce-účinné kapalinové chromatografie duben 2006

bakaláři

jméno název práce rok ukončení
Kristýna Pavelicová              Analýza biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách - flavonoidní látky duben 2016
Žaneta Poštulková Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách duben 2016
Anna Procházková Antioxidanty v bylinných čajích duben 2016
Kateřina Rokosová Káva jako funkční potravina duben 2016
Pavla Vymazalová Potravinové alergeny duben 2016
Khanh Linh Le Qui Monitoring imidazolů v potravinách duben 2016
Marek Hložek Sója jako funkční potravina duben 2016
Adéla Hoferková Vliv antioxidantů na zdraví člověka duben 2015
Martina Burková Káva versus biologicky účinné látky duben 2015
Tereza Sojková Monitoring flavonoidních látek ve vybraných druzích medu duben 2015
Michaela Drábková Sója - funkční potravina duben 2015
Eva Musilová Antioxidanty v bylinných čajích duben 2015
Ilona Ošťádalová Biologicky aktivní látky v medu duben 2015
Eliška Sedláčková Prionové proteiny a jejich interakce s těžkými kovy duben 2015
Radek Šanda Studium vlivu těžkých kovů na biochemický profil u vodních živočichů duben 2014
Pavla Fadrhoncová Antinutriční látky v potravinách duben 2013
Romana Bačová Monitoring biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách duben 2013
Daniel Vícha Analytické nástroje pro sledování komplexu Cd nanočástic s fytochelatiny duben 2013
Aneta Strejčková Antioxidanty a jejich význam pro zdraví duben 2013
Radek Krejčí Studium antioxidačního profilu u vysoce produkčních krav duben 2012
Tereza Kácalová Antinutriční látky v potravinách duben 2012
Renata Olšová Vliv antioxidantů a probiotik na zdraví člověka duben 2012
Helena Suchá Analýza biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách - polyfenolové sloučeniny duben 2012
Lenka Tomášková Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách duben 2012
Markéta Svobodová Kovy vázající proteiny v živočišných organismech duben 2011
Sylvie Skaličková Studium fenolického profilu u vybraných genotypů meruněk pomocí vysoce-účinné kapalinové chromatografie duben 2011
Eva Vosynková Moderní analytické metody v analýze potravin duben 2011
Lucie Těsnohlídková Význam biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách ve vegetariánské výživě duben 2011
Markéta Brychtová Studium funkčních potravin pomocí nových separačních metod duben 2011
Martina Schönová Analýza biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách - flavonoidní látky duben 2011
Jana Kůrová Vitamíny a zdravá výživa květen 2011
Barbora Němcová Monitoring izoflavonů ve funkčních potravinách květen 2010
Markéta Jarošová Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách květen 2010
Marie Bartáková. Stanovení estrogenů v odpadních vodách duben 2006
Veronika Beňová VYUŽITÍ AVIDIN-BIOTINOVÉ TECHNOLOGIE PRO STUDIUM PROGRAMOVANÉ BUNĚČNÉ SMRTI duben 2006
Ondřej Blaštík METALOTHIONEINEM MODIFIKOVANÉ ELEKTRODY PRO ANALÝZU TĚŽKÝCH KOVŮ duben 2006
Lucie Rychtecká Estrogeny v životním prostředí duben 2006