doktorandi

Ukončení Jméno        Téma
2017 Ing. Simona Dostálová, Ph.D.                                                                 Specifické cílení nanotransportérů pro teranostické aplikace
2017 Mgr. Roman Guráň, Ph.D. Využití MALDI-TOF zobrazovací hmotnostní spektrometrie pro studium potenciálních markerů živočišných tkání
2017 Ing. Veronika Hynštová, Ph.D. Monitoring karotenoidů v potravinách
2017 Ing. Petra Vičarová, Ph.D. Kovy ve vodních ekosystémech
2017 Ing. Martina Vršanská, Ph.D. Studium produkce a imobilizace ligninolytických enzymů u dřevokazných hub
2017 Jiménez Jiménez Ana María, Ph.D. Advanced materials and their application in viral diagnostic
2017 Ing. Vedran Milosavljević, Ph.D.   Synthesis of peptide and their application for cell penetration and drug delivery
2017 Ing. Pavel Švec, Ph.D,  Vliv akumulace manganu na vybrané rostliny
2016 Ing. Markéta Jarošová, Ph.D. Úloha huminových látek ve zmírňování negativních dopadů působení solí na rostliny ječmene jarního
2016 Mgr. Bc. Markéta Prášková, Ph.D. Studium vzniku a vlastností fluorescenčně aktivních nanočástic
2016 Ing. Kristýna Číhalová, Ph.D. Progresivní nástroje pro identifikaci bakterie Staphylococcus aureus
2016 Ing. Jiří Kudr, Ph.D. Vývoj elektrochemických metod využívajících nanotechnologie pro environmentální mobilní detekční systémy
2016 Merlos Rodrigo Miguel Ángel, Ph.D.  Matrix assisted laser desorption ionization for characterization of higher molecular thiols in biological samples
2016 Ing. Petr Michálek, Ph.D. Pokročilé materiály pro virovou diagnostiku
2016 Ing. Sylvie Skaličková, Ph.D.  Izolace, separace a studium významných kov-vazných proteinů
2016 Nguyen Hoai Viet Nanomaterial-based carriers for anticancer therapy
2015 Mgr. Kremplová Monika, Ph.D. Kovy v biologických systémech
2015 Ing. Blažková Iva, Ph.D.  Nanomaterials as a platform for the doxorubicin transport - Fluorescence imaging
2015 Ing. Lukáš Nejdl, Ph.D.  Použití spektroskopických technik pro studium interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami
2015 Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.  Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci
2015 Ing. Stanisavljević Maja, Ph.D.  Quantum dots and their interaction with biomolecules
2014 Krejčová Ludmila, MVDr. Senzory pro ptačí chřipku
2014 Oanh Doan Thi Kieu, Ph.D.  High performance capillary electrophoresis separation of low molecular weight compounds in biological and enviromental samples
2014 Ing. Šmerková Kristýna, Ph.D.  Biofyzikální studium malých RNA
2014 Ing. Šofrová Jana, Ph.D.  Studim těkavých látek v pivovarských surovinách, v meziproduktech při výrobě piva a v pivu
2014 Ing. Ridošková Andrea, Ph. D.  Transport kovů v systému půda - rostlina
2014 Mgr. Fialová Dana, Ph.D.  Využití uhlíkových materiálů pro studium iontů kovů, kvantových teček a kov-vázajícího laktoferinu
2013 Ing. Pavlína Adam, Ph.D.  Diagnostické biosenzory pro encefalopatie způsobené priony
2013 Ing. Janů Libor, Ph.D.  Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami
2013 Mgr. Cernei Natalia, Ph.D.  Moderní analytické metody pro detekci aminokyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty 
2013 Ing. Dobeš Jiří, Ph.D.  Stanovení biologicky aktivních substancí v rostlinném materiálu
2012 RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D. Elektrochemické studium interakcí aminokyselin a peptidů s těžkými kovy
2011 Ing. Marie Bartáková, Ph.D.  Monitoring fenolických sloučenin u řas a sinic
2011 Mgr. Jana Margetínová, Ph.D.  Špécie ortuti v sedimentoch a vodných ekosystémoch
2011 Ing. Eliška Šišperková, Ph.D.  Vývoj elektromigračních metod pro stanovení  kovů
2011 Ing. Kiplagat Isaac Kipkoech, Ph.D.  Využití mikrokolonových separačních technik v analýze nízkomolekulárních látek
2011 Mgr. Helena Řehulková, Ph.D.  Proteomic identification of proteins - modern analytical approaches
2009 Ing. Marcela Dokulilová, Ph. D.  Stanovení škrobových zrn ječmene
2009 Ing. Petr Habarta, Ph. D.  Stanovení beryllia ve složkách životního prostředí
2008 Ing. Lucie Benešová, Ph.D.  Screening isoflavonů v biologickém materiálu
2008 Mgr. Barbora Procházková, Ph.D.  Stanovení metabolitů s využitím elektromigračních metod
2008 Ing. Jiří Šalplachta, Ph.D.  Proteomická analýza obilných bílkovin

 

diplomanti

jméno název práce rok ukončení
Lucie Pelcová                           Stanovení přírodních antioxidantů v ovocných džusech duben 2016
Pavlína Zedníčková Sója - funkční potravina duben 2015
Aneta Strejčková Biologicky aktivní látky v medu duben 2015
Romana Bačová Stanovení flavonoidních látek ve vybraném sortimentu léčivých rostlin používaných v potravinářství duben 2015
Pavla Fadrhoncová Antioxidanty v bylinných čajích duben 2015
Veronika Hynštová Monitoring flavonoidních látek a karotenoidů ve vybraných doplňcích stravy duben 2014
Alžběta Cardová Detekce prionových proteinů a jejich interakce s kovy a metalothioneinem duben 2014
Sylvie Skaličková Izolace a stanovení laktoferinu z lidských slin pomocí kapalinové chromatografie duben 2013
Markéta Svobodová Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk duben 2013
Martina Schönová Separační metody pro stanovení fytoestrogenů v potravinách duben 2013
Eva Vosynková Monitoring fenolických sloučenin ve víně duben 2013
Eva Jílková Izolace bakteriálních buněk pomocí paramagnetických částic duben 2012
Markéta Jarošová Separační metody pro stanovení polyfenolických látek ve víně duben 2012
Tereza Mrázková Vliv mědi na vybrané biochemické parametry krve koní duben 2011
Kristýna Anderlová Studium vlivu složení krmné dávky na parametry vnitřního prostředí v krvi koní duben 2011
Soňa Beržinská Monitoring izoflavonů ve produktech sóji duben 2011
Roman Waloszek Sledování interakce kademnatých iontů s fytochelatiny duben 2011
Ivana Salajková Využití elektrochemicky aktivních markerů pro analýzu peptidů a bílkovin duben 2010
Dalibor Húska Profil stresového transkriptomu u rostlin po expozici ionty těžkých kovů za využití nově navrženého čipu nukleových kyselin duben 2009
Hana Zimová Navržení kontinuálního neradioaktivního sledování transportu biologicky významných sloučenin vodivými elementy rostlin duben 2009
Vendula Hrdinová Imunochemické stanovení methalothioneinů a jeho porovnání k elektrochemickému stanovení duben 2008
Marie Bartáková Stanovení estrogenů v biologických matricích duben 2008
Jan Hradecký Studium ochranných a signálních sloučenin u rostlin pomocí elektrochemického senzoru duben 2007
Pavlína Bláhová Analýza metalothioneinu pomocí imunologických a elektrochemických technik duben 2007
Pavel Hanuštiak Analýza sekundárních rostlinných metabolitů pomocí vysoce-účinné kapalinové chromatografie duben 2006

bakaláři

jméno název práce rok ukončení
Kristýna Pavelicová              Analýza biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách - flavonoidní látky duben 2016
Žaneta Poštulková Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách duben 2016
Anna Procházková Antioxidanty v bylinných čajích duben 2016
Kateřina Rokosová Káva jako funkční potravina duben 2016
Pavla Vymazalová Potravinové alergeny duben 2016
Khanh Linh Le Qui Monitoring imidazolů v potravinách duben 2016
Marek Hložek Sója jako funkční potravina duben 2016
Adéla Hoferková Vliv antioxidantů na zdraví člověka duben 2015
Martina Burková Káva versus biologicky účinné látky duben 2015
Tereza Sojková Monitoring flavonoidních látek ve vybraných druzích medu duben 2015
Michaela Drábková Sója - funkční potravina duben 2015
Eva Musilová Antioxidanty v bylinných čajích duben 2015
Ilona Ošťádalová Biologicky aktivní látky v medu duben 2015
Eliška Sedláčková Prionové proteiny a jejich interakce s těžkými kovy duben 2015
Radek Šanda Studium vlivu těžkých kovů na biochemický profil u vodních živočichů duben 2014
Pavla Fadrhoncová Antinutriční látky v potravinách duben 2013
Romana Bačová Monitoring biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách duben 2013
Daniel Vícha Analytické nástroje pro sledování komplexu Cd nanočástic s fytochelatiny duben 2013
Aneta Strejčková Antioxidanty a jejich význam pro zdraví duben 2013
Radek Krejčí Studium antioxidačního profilu u vysoce produkčních krav duben 2012
Tereza Kácalová Antinutriční látky v potravinách duben 2012
Renata Olšová Vliv antioxidantů a probiotik na zdraví člověka duben 2012
Helena Suchá Analýza biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách - polyfenolové sloučeniny duben 2012
Lenka Tomášková Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách duben 2012
Markéta Svobodová Kovy vázající proteiny v živočišných organismech duben 2011
Sylvie Skaličková Studium fenolického profilu u vybraných genotypů meruněk pomocí vysoce-účinné kapalinové chromatografie duben 2011
Eva Vosynková Moderní analytické metody v analýze potravin duben 2011
Lucie Těsnohlídková Význam biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách ve vegetariánské výživě duben 2011
Markéta Brychtová Studium funkčních potravin pomocí nových separačních metod duben 2011
Martina Schönová Analýza biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách - flavonoidní látky duben 2011
Jana Kůrová Vitamíny a zdravá výživa květen 2011
Barbora Němcová Monitoring izoflavonů ve funkčních potravinách květen 2010
Markéta Jarošová Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách květen 2010
Marie Bartáková. Stanovení estrogenů v odpadních vodách duben 2006
Veronika Beňová VYUŽITÍ AVIDIN-BIOTINOVÉ TECHNOLOGIE PRO STUDIUM PROGRAMOVANÉ BUNĚČNÉ SMRTI duben 2006
Ondřej Blaštík METALOTHIONEINEM MODIFIKOVANÉ ELEKTRODY PRO ANALÝZU TĚŽKÝCH KOVŮ duben 2006
Lucie Rychtecká Estrogeny v životním prostředí duben 2006