Na našem ústavu se kromě výuky chemických předmětů pro AF, LDF a ZF zabýváme i vedením závěrečných prací, jak pro „bakaláře“ a „diplomanty“, tak i pro „postgraduální“ studenty


Vypsaná témata závěrečných prací

 

Před přihlášením na konkrétní téma je vhodná předchozí konzultace s potencionálním školitelem, resp. školitelem specialistou. V případě včasné konzultace je možná úprava již vypsaného tématu závěrečné práce (či vypsání nového tématu) s ohledem na specifické zkušenosti a zaměření konkrétního studenta. Nabízíme možnost nezávazného seznámení s naším pracovištěm, během kterého se navíc dozvíte podrobnosti týkající se konkrétních témat. Pokud Vás práce v některé z laboratoří zaujala či máte o některé z nabízených témat zájem neváhejte se ozvat na níže uvedené emailové adresy konkrétních jednotlivých laboratoří. 


Výzkumná skupina biomarkerů a biosenzorů

Bakalářské, diplomové a disertační práce:

 • Hledání a základní evaluace nových biomarkerů pro klinické hodnocení
 • Návrh a vývoj biosenzorů pro diagnostiku onemocnění z tělních tekutin
 • Vývoj technologické platformy pro konstrukci SPE senzorů
 • Magnetické nanomateriály pro bioanalytické využití
 • Technologie přenosného biosenzoru pro POCT

Kontakty:


Výzkumná skupina bionanoanalýzy a genového inženýrství

Disertační práce:

 • Vývoj a použití mikrokolonových separačních technik využívající eukaryotické buňky
 • Molekulově imprintované polymery – univerzální platforma pro bioanalytické aplikace
 • Vývoj a použití cell-based biosenzorů

Kontakty:


Výzkumná skupina molekulární biologie a nanomedicíny

Disertační práce:

 • Aktivní cílení nanokonstruktů s cílem zmírnění nežádoucích účinků chemoterapie
 • Význam fosforylace v maligním potenciálu nádorových buněk
 • Studium interakcí nanočástic s vnitřním prostředím
 • Vztah isoforem metalothioneinu k chemoresistenci nádorových onemocnění
 • Vliv polymerních modifikací na biokompatibilitu pokročilých nanomateriálů
 • Preclinical study of novel therapeutics in cancer cell lines

Kontakty:


Výzkumná skupina syntézy a chemické analýzy

Disertační práce:

 • Tištěné elektrody pro detekci kontaminantů v odpadních a důlních vodách
 • Vývoj pevné elektrody pro rychlé a spolehlivé stanovení hladiny metalothioneinu v reálných vzorcích
 • Electrochemical detection of heavy metals in crops
 • Zlaté a grafitové povrchy v elektroanalýze nukleových kyselin a proteinů
 • Pentelková grafitová elektroda (PeGE)- perspektivní elektroanalytický nástroj purinových derivátů
 • Studium interakcí proteinů s povrchovou vrstvou kovové modifikované a nemodifikované elektrody
 • Rozlišení monomerních a dimerních struktur proteinů pomocí zlaté CD-trody
 • Perspektivní rozvoj eliminační voltametrie v oblasti elektroanalýzy fragmentů nukleových kyselin

Bakalářské a diplomové práce:

 • Elektrochemický biosenzor pro studium metylace DNA
 • Studium vlivu lipozomálních platinových cytostatik na nádorové buňky pomocí voltametrických metod
 • Optimalizácia metód detekcie ťažkých kovov v tkanivách hospodárskych zvierat
 • Elektrochemická detekcia vybraných látok v potravinách

Kontakty:


Laboratoř metabolomiky a epigenetiky rostlin

Jednotlivá témata a jejich náročnost budou přizpůsobeny dle stupně vzdělání jednotlivých zájemců.

 • Studium miRNA u jednobuněčných řas
 • Role miRNA v biosyntéze sekundárních metabolitů.
 • Crispr/Cas9 v metabolomice unicelulárních řas/rostlin
 • Methylom jednobuněčných řas.
 • Role fenylalanin amoniak lyázy při stresových reakcích rostlin.
 • Vliv nanočástic na metabolizmus jednobuněčných řas.
 • Vliv nanočástic na metabolizmus vyšších rostlin.
 • Biofertilizační účinky nanočástic.
 • Studium lanthanoidů a jejich účinku na sekundární metabolismus rostlin/ řas

Kontakty:


Laboratoř mikrobiologie 

Disertační práce:

 • Využití enzymů v environmentálních aplikacích
 • Studium parametrů ovlivňujících tvorbu biofilmu
 • Studium antimikrobiální aktivity nanostrukturovaných povrchů

Kontakty: