Strukturu Ústavu chemie a biochemie tvoří pět výzkumných skupin rozdělneých na devatenáct laboratoří zaměřujících se na klíčové oblasti, jako jsou bioanalytická chemie, řasové a rostlinné biotechnologie a v neposlední řadě experimentální mikrobiální a živočišná biochemie a biologie. Výzkumné aktivity ústavu jsou tak rozděleny podle specializace do jednotlivých skupin a laboratoří, které spolu úzce spolupracují. 

 

Výzkumné skupiny

 

Laboratoře

 • Laboratoř metabolomiky sekundárních metabolitů
 • Laboř chytrých materiálů
 • Laboratoř izotachoforézy malých molekul
 • Laboratoř environmentální chemie
 • Laboratoř výživy rostlin
 • Laboratoř mikrobiologie
 • Laboratoř nanomedicíny
 • Laboratoř molekulární biologie
 • Laboratoř optické mikroskopie
 • Laboratoř biosenzorů
 • Vývojová technická laboratoř
 • Laboratoř biomarkerů
 • Laboratoř zakázkových analýz
 • Laboratoř metabolomiky a epigenetiky rostlin
 • Laboratoř bioanalýzy a zobrazování
 • Laboratoř prvkové a speciační analýzy
 • Laboratoř syntézy a charakterizace nanomateriálů
 • Leboratoř elektrochemie
 • Laboratoř organické syntézy