Publikace rok 2004

 

 

 

 1. Trsť obecná (Phragmites australis), áko nové objemové krmivo vo výžive prežúvavcov?
  BARAN, Miroslav; VÁRADYOVÁ, Zorka; KRÁČMAR, Stanislav; HEDBÁVNÝ, Josef; Trsť obecná (Phragmites australis), áko nové objemové krmivo vo výžive prežúvavcov?. Slovenský veterinárský časopis. 2004, 2(1), ISSN 1335-0099.
 2. Changes in the chemical content of birch (Betula pendula Roth) leaves in air polluted Krusne hory Montains
  HRDLIČKA, Petr; KULA, Emanuel; Changes in the chemical content of birch (Betula pendula Roth) leaves in air polluted Krusne hory Montains.. Trees - Structure and Function. 2004, 18(2), ISSN 0931-1890.
 3. Head Space Solid Phase Microextraction (HS-SPME). A Micro-Scale Sampling Technique for Determination of Monoterpene Hydrocarbons in Coniferous Needles by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)
  CHVÍLÍČKOVÁ, Iva; KUBÁŇ, Vlastimil; Head Space Solid Phase Microextraction (HS-SPME). A Micro-Scale Sampling Technique for Determination of Monoterpene Hydrocarbons in Coniferous Needles by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS).. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2004, 378(11), ISSN 1618-2642.
 4. Metalothionein - cisplatina a protirakovinová terapie
  KÍZEK, René; VACEK, Jan; ADAM, Vojtěch; VOJTĚŠEK, Bořivoj; Metalothionein - cisplatina a protirakovinová terapie. Klinická biochemie a metabolismus. 2004, 12(4), ISSN 1210-7921.
 5. Sub-picomole high-performance liquid chromatographic/mass spectrometric determination of glutathione in the maize (Zea mays L.) kernels exposed to cadmium
  KLEJDUS, Bořivoj; ZEHNÁLEK, Josef; ADAM, Vojtěch; PETŘEK, Jiří; KÍZEK, René; VACEK, Jan; TRNKOVÁ, Libuše; ROZIK, Roland; HAVEL, Ladislav; KUBÁŇ, Vlastimil; Sub-picomole high-performance liquid chromatographic/mass spectrometric determination of glutathione in the maize (Zea mays L.) kernels exposed to cadmium.. Analytica Chimica Acta. 2004, 520.(1), ISSN 0003-2670.
 6. Liquid chromatographic-mass spectrometric determination of genistin and daidzin in soybean food samples after accelerated solvent extraction with modified content of extraction cell
  KLEJDUS, Bořivoj; MIKELOVÁ, Radka; ADAM, Vojtěch; ZEHNÁLEK, Josef; VACEK, Jan; KÍZEK, René; KUBÁŇ, Vlastimil; Liquid chromatographic-mass spectrometric determination of genistin and daidzin in soybean food samples after accelerated solvent extraction with modified content of extraction cell. Analytica Chimica Acta. 2004, 517(1-2), ISSN 0003-2670.
 7. Simultaneous determination of water- and fat-soluble vitamins in pharmaceutical preparations by high-performance liquid chromatography coupled with diode array detection
  KLEJDUS, Bořivoj; PETRLOVÁ, Jitka; POTĚŠIL, David; ADAM, Vojtěch; MIKELOVÁ, Radka; VACEK, Jan; KÍZEK, René; KUBÁŇ, Vlastimil; Simultaneous determination of water- and fat-soluble vitamins in pharmaceutical preparations by high-performance liquid chromatography coupled with diode array detection. Analytica Chimica Acta. 2004, 520(1-2), ISSN 0003-2670.
 8. Determination of isoflavones in soybean food and human urine using liquid chromatography with electrochemical detection
  KLEJDUS, Bořivoj; VACEK, Jan; ADAM, Vojtěch; ZEHNÁLEK, Josef; KÍZEK, René; TRNKOVÁ, Libuše; KUBÁŇ, Vlastimil; Determination of isoflavones in soybean food and human urine using liquid chromatography with electrochemical detection. Journal of Chromatography B. Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2004, 806(2), ISSN 1570-0232.
 9. Effect of starter culture, spice mix and storage time and temperature on biogenic amine content of dry fermented sausages
  KOMPRDA, Tomáš; SMĚLÁ, Dana; PECHOVÁ, Pavla; KALHOTKA, Libor; ŠTENCL, Jiří; KLEJDUS, Bořivoj; Effect of starter culture, spice mix and storage time and temperature on biogenic amine content of dry fermented sausages. Meat Science. 2004, 67(4), ISSN 0309-1740.
 10. A Flow Injection-Capillary Electrophoresis System with High Voltage Contactless Conductivity Detection for Automated Dual Opposite End Injection
  KUBÁŇ, Pavel; KUBÁŇ, Petr; HAUSER, Peter C; KUBÁŇ, Vlastimil; A Flow Injection-Capillary Electrophoresis System with High Voltage Contactless Conductivity Detection for Automated Dual Opposite End Injection.. Electrophoresis. 2004, 25(1), ISSN 0173-0835.
 11. Durable Microfabricated High-Speed Humidity Sensors
  KUBÁŇ, Petr; BERG, Jim M; DASGUPTA, Purnendu K; Durable Microfabricated High-Speed Humidity Sensors.. Analytical Chemistry. 2004, 76(10), ISSN 0003-2700.
 12. Rapid Speciation of Inorganic Se(IV) and Se(VI) Compounds by Flow Injection-Capillary Electrophoresis System with Contactless Conductometric Detection and Hydrostatic Pressure Generated Flow
  KUBÁŇ, Petr; KUBÁŇ, Vlastimil; KUBÁŇ, Pavel; Rapid Speciation of Inorganic Se(IV) and Se(VI) Compounds by Flow Injection-Capillary Electrophoresis System with Contactless Conductometric Detection and Hydrostatic Pressure Generated Flow.. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2004, 378(5), ISSN 1618-2642.
 13. Isoflavonoids in the Rutaceae Family: 1. Fortunella obovata, Murraya paniculata and four Citrus species
  LAPČÍK, Oldřich; KLEJDUS, Bořivoj; DAVIDOVÁ, Marie; KOKOŠKA, Ladislav; KUBÁŇ, Vlastimil; MORAVCOVÁ, Jitka; Isoflavonoids in the Rutaceae Family: 1. Fortunella obovata, Murraya paniculata and four Citrus species.. Phytochemical Analysis. 2004, 15(6), ISSN 0958-0344.
 14. Chromatografické stanovení isoflavonů ve vegetativních a generativních částech sóje (Glycine max)
  MIKELOVÁ, Radka; KLEJDUS, Bořivoj; ZEHNÁLEK, Josef; VACEK, Jan; KÍZEK, René; Chromatografické stanovení isoflavonů ve vegetativních a generativních částech sóje (Glycine max). CHemagazin. 2004, 17(1), ISSN 1210-7409.
 15. Fast and sensitive electrochemical detection of native denaturated, and aggregated forms of tumor suppressor protein p53
  PRŮŠA, Richard; POTĚŠIL, David; MASAŘÍK, Michal; ADAM, Vojtěch; KÍZEK, René; JELEN, František; Fast and sensitive electrochemical detection of native denaturated, and aggregated forms of tumor suppressor protein p53. Molecular Biology of the Cell. 2004, 15(1376), ISSN 1059-1524.
 16. Chromatografické metody stanovení biogenních aminů v masných výrobcích během fermentace a dlouhodobého skladování
  SMĚLÁ, Dana; KOMPRDA, Tomáš; KLEJDUS, Bořivoj; KUBÁŇ, Vlastimil; Chromatografické metody stanovení biogenních aminů v masných výrobcích během fermentace a dlouhodobého skladování. Chemické listy. 2004, 98(4), ISSN 0009-2770.
 17. Principles of Carcinogenesis and Natural Carcinogen Substances in Foodstuffs (in Czech)
  STRATIL, Pavel; KUBÁŇ, Vlastimil; Principles of Carcinogenesis and Natural Carcinogen Substances in Foodstuffs (in Czech).. Chemické listy. 2004, 98(4), ISSN 0009-2770.
 18. Microwave Assisted Extraction and Solid Phase Purification Procedures Prior to the Chromatographic Determination of Phenolic Compounds in Plant Materials
  ŠTĚRBOVÁ, Dagmar; MATĚJÍČEK, David; VLČEK, Jiří; KUBÁŇ, Vlastimil; Microwave Assisted Extraction and Solid Phase Purification Procedures Prior to the Chromatographic Determination of Phenolic Compounds in Plant Materials.. Analytica Chimica Acta. 2004, 513(2), ISSN 0003-2670.
 19. Aggregation and Other Intermolecular Interactions of Biological Buffers Observed by Capillary Electrophoresis and UV Photometry
  VESPALEC, Radim; VLČKOVÁ, Markéta; HORÁKOVÁ, Hana; Aggregation and Other Intermolecular Interactions of Biological Buffers Observed by Capillary Electrophoresis and UV Photometry.. Journal of Chromatography A. 2004, 1051(1), ISSN 0021-9673.
 20. Esterases as a marker for growth of BY-2 tobacco cells and early somatic embryos of the Norway spruce
  VÍTEČEK, Jan; ADAM, Vojtěch; PETŘEK, Jiří; VACEK, Jan; KÍZEK, René; HAVEL, Ladislav; Esterases as a marker for growth of BY-2 tobacco cells and early somatic embryos of the Norway spruce. Plant cell tissue and organ culture. 2004, 79(2), ISSN 0167-6857.
 21. Capillary Electrophoretic Studies of Acid-Base Properties of Sanguinarine and Chelerythrine Alkaloids
  VLČKOVÁ, Markéta; BARTÁK, Jiří; KUBÁŇ, Vlastimil; Capillary Electrophoretic Studies of Acid-Base Properties of Sanguinarine and Chelerythrine Alkaloids.. Journal of Chromatography A. 2004, 1040(1), ISSN 0021-9673.
 22. Vliv těžkých kovů na produkci obranných sloučenin u zemědělských kulturních rostlin
  ZEHNÁLEK, Josef; ADAM, Vojtěch; KÍZEK, René; Vliv těžkých kovů na produkci obranných sloučenin u zemědělských kulturních rostlin.. Listy cukrovarnické a řepařské. 2004, 120(7-8), ISSN 1210-3306.
 23. Využití rostlin ve fytoremediační technologii těžkých kovů
  ZEHNÁLEK, Josef; VACEK, Jan; KÍZEK, René; Využití rostlin ve fytoremediační technologii těžkých kovů.. Listy cukrovarnické a řepařské. 2004, 120(7-8), ISSN 1210-3306.
 24. Metalothionein jako prognostický marker nádorového onemocnění
  ZELENÁ, Jana; POTĚŠIL, David; VACEK, Jan; ADAM, Vojtěch; HRADECKÝ, Jan; PRŮŠA, Richard; KÍZEK, René; Metalothionein jako prognostický marker nádorového onemocnění. Klinicka Onkologie. 2004, 17(6), ISSN 0862-495X.
 25. Gradients of the content of photosynthetic pigments and radiation as manifestations of the health condition of Norway spruce (Picea abies [L.] Karsten)
  ZEMÁNEK, Tomáš; MARTINKOVÁ, Milena; ŠTĚRBOVÁ, Dagmar; Gradients of the content of photosynthetic pigments and radiation as manifestations of the health condition of Norway spruce (Picea abies [L.] Karsten). Journal of Forest Science. 2004, 50(10), ISSN 1212-4834.