51.
Automatizované testování analytických elektrod v kapalném vzorku

Program: GAMA PoC
Číslo: TG201710
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2017 - 30.6.2018

50.
Využití zinkových nanočástic pro ochranu rostlin před světelným stresem

Program: GAMA PoC
Číslo: TG201707
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2017 - 30.6.2018

49.
Studium dopravy cytostatických léčiv modifikovanými apoferritinovými klecemi

Program: Grantová podpora výzkumných onkologických projektů
Poskytovatel: LPR
Řešitel: Ing. Simona Dostálová, Ph.D.
Období řešení projektu:1.7.2017 - 30.6.2018

48.
Enzymy metabolismu sarkosinu a jejich vliv na poliferaci a agresivitu maligních a benigních prostatických buňek

Program: Grantová podpora výzkumných onkologických projektů
Poskytovatel: LPR
Řešitel: Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.
Období řešení projektu:18.11.2016 - 18.11.2017

47.
Nanočástice kovů v léčbě bakteriálních infekcí

Program: GAMA
Číslo: TG02010074
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.
Období řešení projektu:1.5.2015 - 31.10.2017

46.
Inovativní tištěný senzor pro detekci přítomnosti těžkých kovů ve vodném prostředí

Program: EPSILON
Číslo: TH01030389
Poskytovatel: TA ČR
Řešitel: Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2015 - 31.12.2017

45.
Návrh a příprava modifikovaných elektro materiálů pro detekci Pb, Zn, Cd, Cu, As

Program: IGA
Číslo: IP_19/2016
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Zuzana Koudelková
Období řešení projektu:1.1.2016 - 31.12.2016

44.
Peptidem modifikované uhlíkové nanotrubice pro transport léčiv

Program: IGA
Číslo: IP_7/2016
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Vedran Milosavljevic
Období řešení projektu:1.1.2016 - 31.12.2016

43.
Specifické cílení proteinového nanotransportéru s enkapsulovanými cytostatiky pro nádorové buňky

Program: IGA
Číslo: IP_28/2016
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Simona Dostálová
Období řešení projektu:1.1.2016 - 31.12.2016

42.
Plošný screening hladiny sarkosinu v moči a jeho využitelnost pro včasnou diagnostiku nádorů prostaty

Program: Grantová podpora výzkumných onkologických projektů
Poskytovatel: LPR
Řešitel: Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.
Období řešení projektu:1.9.2015 - 31.8.2016

41.
Ultra-rychlá molekulární diagnostika filovirů

Program: H2020
Číslo: 115844
Poskytovatel: IMI
Řešitel: Lars Ullerich
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu:1.2.2015 - 31.1.2017

40.
Analýza zinek vázajících proteinů a peptidů

Program: IGA (tým)
Číslo: TP_01_2015
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu:23.12.2014 - 31.12.2016

39.
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků

Číslo: TE02000177
Poskytovatel: TAČR,
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014 - 2016

38.
Vývoj nanočástic obsahujících cytostatika a enzymy pro zlepšení chemoterapie lidských neuroblastomů a studium mechanismu jejich působení

Program: Standardní projekty – 2014
Číslo: 14-18344S
Poskytovatel: GAČR
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2014 - 31.12.2016

37.
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků

Program: TE - centra kompetence
Číslo: TE02000177
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: doc. Ing.Radim Cerkal, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2014 - 31.12.2016

36.
Fenolový metabolismus, antioxidanty a stresová tolerance řas

Program: Standardní projekty – 2014
Číslo: 14-28933S
Poskytovatel: GAČR
Řešitel: prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2014 - 31.12.2016

35.
Vliv selenu na kvalitu rostlinné a živočišné produkce z pohledu zdravotní bezpečnosti

Program: IGA (tým)
Číslo: TP_02_2015
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Petr Mareš, Ph.D.
Období řešení projektu:23.12.2014 - 31.12.2016

34.
Sledování interakce protinádorového léčiva doxorubicinu s aminokyselinami

Program: Grantová podpora výzkumných onkologických projektů

Poskytovatel: LPR
Řešitel: RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Období řešení projektu:1.7.2013 - 30.6.2014

33.
Studium a charakterizace primárních nádorových buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku a jejich maligní potenciál

Číslo: NT14337
Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví
Řešitel: RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Období řešení projektu: 2013 - 2015

32.
Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu EE2.4.31.0023

Číslo: EE2.4.31.0023
Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Řešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012 - 2014

31.
Ultra-Fast Molecular Filovirus Diagnostics

Číslo: 115844-2
Poskytovatel: GAČR,
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012-2015

30.
Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik

Číslo: EE2.3.20.0148
Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Řešitel: prof. Ing. René Kizek, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012 - 2014

29.
Návrh a příprava modifikovaných elektro materiálů pro detekci Pb, Zn, Cd, Cu, As

Číslo: IP_19/2016
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Zuzana Koudelková
Období řešení projektu: 2012 - 2014

28.
Nano-elektro-bio-nástroje pro biochemické a molekulárně-biologické studie eukaryotických buněk (NanoBioTECell)

Číslo: GAP102/11/1068,
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky,
Řešitel: prof. Ing. René Kizek, Ph.D.
Období řešení projektu: 2011 - 2015

27.
Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad

Číslo: TA01010088
Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
Řešitel: doc. Ing. René Kizek, Ph.D.
Období řešení projektu: 2011 - 2015

26.
Produkce biogenních aminů u vybraných kmenů bakterií mléčného kvašení

Číslo: GAP503/11/1417
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Období řešení projektu: 2011 - 2014

25.
Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům

Číslo: GAP301/10/0356,
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky,
Spoluřešitel: prof. Ing. René Kizek, DrSc.
Období řešení projektu: 2010 - 2014

24.
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty

Číslo: NS10200
Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví
Spoluřešitel: prof. Ing. René Kizek, DrSc.
Období řešení projektu: 2009 - 2011

23.
Analýza zinek vázajících proteinů a peptidů

Číslo: TP_01_2015
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu: 2008 - 2012

22.
Miniaturizované inteligentní systémy a nanostrukturované elektrody pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace (NANIMEL)

Číslo: GA102/08/1546,
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky,
Spoluřešitel: prof. Ing. René Kizek, Ph.D
Období řešení projektu: 2008 - 2012

21.
Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosenzorů v medicíně (NANOSEMED)

Číslo: KAN208130801
Poskytovatel: AV0 - Akademie věd České republiky
Spoluřešitel: prof. Ing. René Kizek, DrSc.
Období řešení projektu: 2008 - 2012

20.
Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu

Číslo: IAA401990701
Poskytovatel: AV0 - Akademie věd České republiky
Řešitel: doc. Ing. René Kizek, Ph.D.
Období řešení projektu: 2007 - 2011

19.
Isoflavony v řasách a sinicích

Číslo: GA525/07/0338
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky,
Řešitel: prof. RNDr. Bořivoj Klejdus Ph.D.
Období řešení projektu: 2007 - 2010

18.
Peptidem modifikované uhlíkové nanotrubice pro transport léčiv

Číslo: IP_7/2016
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Vedran Milosavljevič, Ph.D.
Období řešení projektu: 2007 - 2010

17.
Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění při remediačních technologiích

Číslo: GA522/07/0692
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky
Řešitel: Ing. Josef Zehnálek, CSc
Období řešení projektu: 2007 - 2011

16.
Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy

Číslo: GP525/04/P132
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. Ing. René Kizek, Ph.D.
Období řešení projektu: 2004 - 2006

15.
Emise biogenních sloučenin z Picea abies (L) Karst při dlouhodobém vlivu zvýšeného obsahu oxidu uhličitého

Číslo: GA526/03/1182
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Období řešení projektu: 2003 - 2005

14.
Speciace rtuti ve vodních ekosystémech a její transfer do potravních řetězců

Číslo: GA525/03/1367
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Období řešení projektu: 2003 - 2005

13.x
GA525/03/0352

Název projektu: Isoflavonoidy v čeledích Myrtaceae a Rutaceae,
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Období řešení projektu: 2003 - 2005

12.
Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek

Číslo: GA521/02/1367
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Období řešení projektu: 2002 - 2004

11.
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod

Číslo: GA525/01/0823
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Období řešení projektu: 2001 - 2003

10.
Thallium v potravních řetězcích

Číslo: GA525/01/0908
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Období řešení projektu: 2001 - 2003

9.
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách

Číslo: GA521/99/0863
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Období řešení projektu: 1999 - 2001

8.
Allelopathy of natural substances

Číslo: VS97014
Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Období řešení projektu: 1997 - 2000

7.
Průtoková analýza

Číslo: PG97110
Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Období řešení projektu: 1997 - 1997

6.
Kapilární elektroforéza (CE) Capillary Electrophoresis SPH 108

Číslo: RS95IS028
Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Období řešení projektu: 1995 - 1995

5.
Selen v potravních řetězcích a jeho dopad na lidské zdraví

Číslo: GA511/95/1279
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Období řešení projektu: 1995 - 1997

4.
Interakce iontů a jejich využití pro stopovou analýzu v kapilárních průtokových systémech.

Číslo: GA203/94/0997
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Období řešení projektu: 1994 - 1996

3.
Membránové techniky v analýze - teorie a praxe

Číslo: GA203/93/2110
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Období řešení projektu: 1993 - 1995

2.
Pikochromatografie a sekvenční FIA

Číslo: PV305
Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Období řešení projektu: 1993 - 1994

1.
Omezování příjmu kadmia rostlinami - počáteční krok k ozdravění potravního řetězce

Číslo: GA501/93/2077
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky
Řešitel: Ing. Josef Zehnálek, CSc
Období řešení projektu: 1993 - 1995