8.
Podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací klasických a modifikovaných stabilních organických hmot při zachování produkčních vlastností půd

Program: EPSILON
Číslo: TH03030319
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: Ing. Martin Brtnický
Období řešení projektu:1.4.2018 - 31.3.2022

7.
Alternativní zdroje bílkovin ve výživě hospodářských zvířat

Program: IGA_Tým
Číslo: Tym002
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
Období řešení projektu:1.3.2017 - 31.12.2018

6.
Vliv aditiv na reologické chování potravin a surovin určených k jejich výrobě

Program: IGA_Tým
Číslo: Tym006
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
Období řešení projektu:1.3.2017 - 31.12.2018

5.
Výzkum vlivu dietární intervence s využitím olejů s vysokým obsahem eikosapentaénové a dekosahexaénové kyseliny na proces hojení ran

Program: IGA_Tým
Číslo: Tym004
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Veronika Rozíková, Ph.D.
Období řešení projektu:1.3.2017 - 31.12.2018

4.
Komerční využití nanoabsorbenů mykotoxinů ve výživě zvířat

Program: GAMA PoC
Číslo: TG201707
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: Ing. Iva Čáslavová
Období řešení projektu:1.2.2017 - 31.7.2018

3.
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat

Program: GAMA PoC
Číslo: QK1720349
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2019

2.
Komplexní hnojivo obohacené nanoselenem pro zvýšení nutriční hodnoty krmiv

Program: GAMA PoC
Číslo: TG02010074
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Období řešení projektu:1.5.2016 - 31.10.2017

1.
Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží

Program: NAZV
Číslo: QJ1310100
Poskytovatel: MZ ČR
Řešitel: doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2013 - 31.12.2017