13.
Minipolarograf

Program: GAMA
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
Spoluřešitel: doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Období řešení projektu:1.5.2018 - 31.5.2021

12.
Role signalizace monocytárních buněk, jejich metabolických změn a transkripčních faktorů u pacientů se závažnou sepsí

Program: AZV
Číslo: NV18-06-00529
Poskytovatel: MZ ČR
Řešitel: Mgr. Jan Frič, Ph.D.
Spoluřešitel: Ing. Lucie Vaníčková, Ph.D.
Období řešení projektu:1.5.2018 - 31.5.2021

11.
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi

Program: Předaplikační výzkum
Číslo: CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314
Poskytovatel: MŠMT
Řešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu:1.6.2018 - 31.5.2022

10.
Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium přístupů k potenciaci jejich protinádorové účinnosti

Program: Standardní projekty - 2017
Číslo: 18-10251S
Poskytovatel: GAČR
Řešitel: prof. RNDr. Marie Stiborová DrSc.
Spoluřešitel: Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2018 - 31.12.2020

9.
Zařízení pro simultánní elektrochemické analýzy vzorků s využitím SPE

Program: GAMA PoC
Číslo: 776324
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: Ing. Jiří Kudr, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2018 - 30.6.2019

8.
Automatizovaný elektrochemický analyzátor kapalných vzorků využívající jednorázové elektrody

Program: ZÉTA
Číslo: TJ01000311
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: Ing. Zuzana Koudelková, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2018 - 31.12.2019

7.
Inovativní elektrochemická průtoková cela s obnovitelnou pracovní elektrodou pro voltametrické aplikace

Program: ZÉTA
Číslo: TJ01000322
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: Ing. Lukáš Nejdl Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2018 - 31.12.2019

6.
Aplikační projekt TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Program: OP PIK
Číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0008833
Poskytovatel: MPO
Řešitel: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. Spoluřešitel: doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Období řešení projektu:20.1.2017 - 19.1.2020

5.
Konstrukce modifikovaných apoferitinových nanočástic s protinádorovými léčivy a studium mechanismů potencujících jejich efektivitu v terapii

Program: Standardní projekty – 2017
Číslo: 17-12816S
Poskytovatel: GACR
Řešitel: prof. RNDr. Marie Stiborová DrSc.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2019

4.
Studium metabolismu sarkosinu a jeho participace na vývoji nádorů prostaty

Program: Standardní projekty – 2016
Číslo: 16-18917S
Poskytovatel: GAČR
Řešitel: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2018

3.
Využití vícenásobného značení pomocí kovových nanočástic pro bio-zobrazování

Program: Standardní projekty – 2017
Číslo: 17-12774S
Poskytovatel: GACR
Řešitel: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D
Spoluřešitel: Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2019

2.
Zlepšení vlastností kapilární elektroforézy pomocí nanomateriálů

Program: Juniorské granty 2016
Číslo: 16-23647Y
Poskytovatel: GAČR
Řešitel: Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
Období řešení projektu:1.1.2016 - 31.12.2018

1.
Vliv metalothioneinů na vazbu platinových cytostatik na DNA v nádorových buňkách

Program: MZ ČR
Číslo: 15-28334A
Poskytovatel: AZV
Řešitel: prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Období řešení projektu:1.3.2015 - 31.12.2019