19.
Zavedení hmotnostně spektrometrických metod do proteomického studia pochodů bakteriální infekce prasat

Program: IGA Tým
Číslo: AF-IGA-IP-2018-tym005
Poskytovatel: Mendelova univerzita v Brně
Řešitel: RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Období řešení projektu:1.3.2018 - 31.12.2019

18.
Kompostování biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven (20 01 08) tzv. gastroodpadu

Program: IGA Tým
Číslo: AF-IGA-IP-2018-tym003
Poskytovatel: Mendelova univerzita v Brně
Řešitel: Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
Období řešení projektu:1.3.2019 - 31.12.2018

17.
Potenciální rizika spojená s používáním nanotechnologií v dermatologicko-kosmetických aplikacích

Program: IGA IP
Číslo: AF-IGA-IP-2018/016
Poskytovatel: Mendelova univerzita v Brně
Řešitel: Ing. Zuzana Škubalová
Období řešení projektu:2.1.2018 - 31.12.2018

16.
Povrchové modifikace nanočástic za účelem regulace jejich interakcí s biologickým prostředím

Program: IGA IP
Číslo: AF-IGA-IP-2018/019
Poskytovatel: Mendelova univerzita v Brně
Řešitel: Ing. Barbora Tesařová
Období řešení projektu:2.1.2018 - 31.12.2018

15.
RNA interference genu pro L-Galactono-1,4-Lactone Dehydrogenázu a její vliv na biosyntézu sekundárních metabolitů u Chlamydomonas reinhardtii

Program: IGA IP
Číslo: AF-IGA-IP-2018/055
Poskytovatel: Mendelova univerzita v Brně
Řešitel: Ing. Martina Koláčková
Období řešení projektu:2.1.2018 - 31.12.2018

14.
Vliv povrchově aktivních látek a polymerů na stabilitu superparamagnetických nanočástic a imobilizaci a uvolňování protinádorových léčiv

Program: IGA IP
Číslo: AF-IGA-IP-2018/007
Poskytovatel: Mendelova univerzita v Brně
Řešitel: Ing. Hana Buchtelová
Období řešení projektu:2.1.2018 - 31.12.2018

13.
Vliv metabolismu sarkosinu na regulaci kalmodulinem řízené intracelulární signalizace v buňkách prostaty

Program: IGA IP
Číslo: AF-IGA-IP-2018/003
Poskytovatel: Mendelova univerzita v Brně
Řešitel: Ing. Vladislav Strmiska
Období řešení projektu:2.1.2018 - 31.12.2018

12.
Superparamagnetické částice a uhlíkové tečky pro detekci aminů

Program: IGA IP
Číslo: AF-IGA-IP-2018/076
Poskytovatel: Mendelova univerzita v Brně
Řešitel: MSc. Milica Gagić
Období řešení projektu:2.1.2018 - 31.12.2018

11.
Fluorescenční in vivo zobrazování rostlin

Program: IGA_Tým
Číslo: Tym003
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
Období řešení projektu:1.3.2017 - 31.12.2018

10.
Analýza celkové metylace DNA jednobuněčných zelených řas pod vlivem abiotických stresových faktorů

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/069
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Bačová Romana
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

9.
Testování toxicity nanočástic ušlechtilých kovů s možností využití v protinádorové léčbě

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/052
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Hana Buchtelová
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

8.
Vývoj metodického postupu pro provádění nutričních studií v oblasti metabolizace antioxidantů

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/067
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Žaneta Burianová
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

7.
Kompozity nanouhlíkatých materiálů a kovových nanočástic a jejich vliv na patogenní mikroorganismy

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/053
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Zuzana Bytešníková
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

6.
Vývoj nových antimikrobiálních kompozitů proti rezistentním kmenům bakterií

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/031
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Pavlína Jelínková
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

5.
Studium účinků majoritních fenolických látek z koření a jejich extraktů na nádorové buněčné linie

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/056
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Zuzana Lacková
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

4.
Vliv nanočástic na expresi miRNA a sekundárních metabolitů u Arabidopsis thaliana

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/063
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Martina Koláčková
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

3.
Návrh a příprava elektochemického biosenzoru pro detekci toxických látek

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/047
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Zuzana Koudelková
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

2.
Porovnání vlivu nanočástic, obsahujících zinek s anorganickými sloučeninami zinku využívaných v zemědělství, na Helianthus annuus

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/075
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Helena Štuříková
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

1.
Syntéza a charakterizace upkonverzních nanočástic biokonjugovaných s cílícími ligandy

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/011
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Tereza Vaněčková
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017