11.
Fluorescenční in vivo zobrazování rostlin

Program: IGA_Tým
Číslo: Tym003
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
Období řešení projektu:1.3.2017 - 31.12.2018

10.
Analýza celkové metylace DNA jednobuněčných zelených řas pod vlivem abiotických stresových faktorů

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/069
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Bačová Romana
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

9.
Testování toxicity nanočástic ušlechtilých kovů s možností využití v protinádorové léčbě

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/052
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Hana Buchtelová
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

8.
Vývoj metodického postupu pro provádění nutričních studií v oblasti metabolizace antioxidantů

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/067
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Žaneta Burianová
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

7.
Kompozity nanouhlíkatých materiálů a kovových nanočástic a jejich vliv na patogenní mikroorganismy

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/053
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Zuzana Bytešníková
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

6.
Vývoj nových antimikrobiálních kompozitů proti rezistentním kmenům bakterií

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/031
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Pavlína Jelínková
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

5.
Studium účinků majoritních fenolických látek z koření a jejich extraktů na nádorové buněčné linie

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/056
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Zuzana Lacková
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

4.
Vliv nanočástic na expresi miRNA a sekundárních metabolitů u Arabidopsis thaliana

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/063
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Martina Koláčková
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

3.
Návrh a příprava elektochemického biosenzoru pro detekci toxických látek

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/047
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Zuzana Koudelková
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

2.
Porovnání vlivu nanočástic, obsahujících zinek s anorganickými sloučeninami zinku využívaných v zemědělství, na Helianthus annuus

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/075
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Helena Štuříková
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017

1.
Syntéza a charakterizace upkonverzních nanočástic biokonjugovaných s cílícími ligandy

Program: IGA_IP
Číslo: IP_2017/011
Poskytovatel: Mendelu
Řešitel: Ing. Tereza Vaněčková
Období řešení projektu:1.1.2017 - 31.12.2017