Projektové oddělení Ústavu chemie a biochemie

Zaměření a funkce Projektového oddělení Ústavu chemie a biochemie

 • vyhledávání finančních zdrojů a projektových výzev na národní úrovni (GAČR, TAČR, NAZV, MŠMT, MPO, MZe, MZ, MŽP) a relevantních partnerů pro spolupráci s Ústavem chemie a biochemie
 • vyhledávání finančních zdrojů a projektových výzev na evropské úrovni (zejména projekty H2020, FP7) a relevantních zahraničních partnerů pro spolupráci s Ústavem chemie a biochemie
 • vyhledávání a realizace projektových výzev pro mobility studentů doktorského studia, postdoktorandské pracovníky a akademické pracovníky
 • vytváření podkladů pro hledání projektových konsorcií k dílčím projektovým výzvám
 • distribuce našich záměrů, cílů a expertíz na národní i evropské úrovni
 • projektové řízení získaných projektů

Řešené projekty:


Kontakty:

Vedoucí projektového oddělení:
 •   Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.
 •   e-mail: dagmar.chudobova@centrum.cz
 •   telefon: 545 133 365

Členové projektového oddělení:
 • Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D.
 • e-mail: d.hynek@email.cz
 • telefon: 545 133 365
 • Bc. Veronika Pavlačková
 • e-mail: veronika.stepankova@mendelu.cz
 • telefon: 545 133 365