Laboratoř rostlinných stresových markerů

 

Laboratoř rostlinných stresových markerů se zabývá v rámci své výzkumné činnosti analýzou základních biochemických márkerů (proteiny, enzymy, nízkomolekulární organické sloučeniny a prvky) primárně v rostlinách a sekundárně u jednobuněčných mikroorganizmů, v tkáňových kulturách či u zvířat. Dále se zabýváme vývojem a zdokonalováním metod pro stanovení stresových markerů.  


Výzkumné směry laboratoře:

  • Sledování stresových markerů (ROS, aktivita vybraných enzymů, stresové proteiny)
  • Využití moderních technologií zejména nanomateriálů pro ochranu, léčbu a výživu rostlin
  • Sledování reakce vybraných metabolických drah na stresové podměty
  • Sledování transportu léčiv či kontaminantů rostlinou
  • Automatizace spektrofotometrických analýz a zavádění nových metod
  • In vivo zobrazování rostlin

Členové týmu:


Doktorandi:

  • Ing. Helena Štuříková

Publikace:

  • ZITKA, O.; KRYSTOFOVA, O.; SOBROVA, P.; ADAM, V.; ZEHNALEK, J.; BEKLOVA, M.; KIZEK, R. Phytochelatin synthase activity as a marker of metal pollution. J. Hazard. Mater., 2011, roč. 192. č. 2, s. 794-800
  • KLECKEROVA, A.; SOBROVA, P.; KRYSTOFOVA, O.; SOCHOR, J.; ZITKA, O.; BABULA, P.; ADAM, V.; DOCEKALOVA, H.; KIZEK, R. Cadmium(II) and zinc(II) ions effects on maize plants revealed by spectroscopy and electrochemistry. Int. J. Electrochem. Sci., 2011, roč. 6. č. 12, s. 6011-6031.  
  • HUSKA, D.; ZITKA, O.; KRYSTOFOVA, O.; ADAM, V.; BABULA, P.; ZEHNALEK, J.; BARTUSEK, K.; BEKLOVA, M.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Effects of cadmium(II) ions on early somatic embryos of Norway spruce studied by using electrochemical techniques and nuclear magnetic resonance. Int. J. Electrochem. Sci., 2010, roč. 5. č. 11, s. 1535-1549.  
  • KRYSTOFOVA, O.; SOCHOR, J.; ZITKA, O.; BABULA, P.; KUDRLE, V.; ADAM, V.; KIZEK, R. Effect of magnetic nanoparticles on tobacco BY-2 cell suspension culture. Int. J. Environ. Res. Pub. Health, 2013, roč. 10. č. 1, s. 47-71. IF 1.993  
  • SOCHOR, J.; RYVOLOVA, M.; KRYSTOFOVA, O.; SALAS, P.; HUBALEK, J.; ADAM, V.; TRNKOVA, L.; HAVEL, L.; BEKLOVA, M.; ZEHNALEK, J.; PROVAZNIK, I.; KIZEK, R. Fully automated spectrometric protocols for determination of antioxidant activity: Advantages and disadvantages. Molecules, 2010, roč. 15. č. 12, s. 8618-8640.  
  • SOCHOR, J.; DOBES, J.; KRYSTOFOVA, O.; RUTTKAY-NEDECKY, B.; BABULA, P.; POHANKA, M.; JURIKOVA, T.; ZITKA, O.; ADAM, V.; KLEJDUS, B.; KIZEK, R. Electrochemistry as a tool for studying antioxidant properties. Int. J. Electrochem. Sci., 2013, roč. 8. č. 6, s. 8464-8489.  
  • KRYSTOFOVA, O.; SHESTIVSKA, V.; GALIOVA, M.; NOVOTNY, K.; KAISER, J.; ZEHNALEK, J.; BABULA, P.; OPATRILOVA, R.; ADAM, V.; KIZEK, R. Sunflower plants as bioindicators of environmental pollution with lead(II) ions. Sensors, 2009, roč. 9. č. 7, s. 5040-5058.  
  • KRIZKOVA, S.; RYANT, P.; KRYSTOFOVA, O.; ADAM, V.; GALIOVA, M.; BEKLOVA, M.; BABULA, P.; KAISER, J.; NOVOTNY, K.; NOVOTNY, J.; LISKA, M.; MALINA, R.; ZEHNALEK, J.; HUBALEK, J.; HAVEL, L.; KIZEK, R. Multi-instrumental analysis of tissues of sunflower plants treated with silver(I) ions – Plants as bioindicators of environmental pollution. Sensors, 2008, roč. 8. č. 1, s. 445-463.