Projektové oddělení Ústavu chemie a biochemie

 

Vedoucí projektového oddělení:

>         Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.

               e-mail: dagmar.chudobova@centrum.cz

               telefon: 545 133 365

 

Členové projektového oddělení:

>         Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D.

               e-mail: d.hynek@email.cz

               telefon: 545 133 365

 

Zaměření a funkce Projektového oddělení Ústavu chemie a biochemie

>         vyhledávání finančních zdrojů a projektových výzev na národní úrovni (GAČR, TAČR, NAZV, MŠMT, MPO, MZe, MZ, MŽP) a relevantních partnerů pro spolupráci s Ústavem chemie a biochemie

>         vyhledávání finančních zdrojů a projektových výzev na evropské úrovni (zejména projekty H2020, FP7) a relevantních zahraničních partnerů pro spolupráci s Ústavem chemie a biochemie

>         vyhledávání a realizace projektových výzev pro mobility studentů doktorského studia, postdoktorandské pracovníky a akademické pracovníky

>         vytváření podkladů pro hledání projektových konsorcií k dílčím projektovým výzvám

>         distribuce našich záměrů, cílů a expertíz na národní i evropské úrovni

>         projektové řízení získaných projektů

 

Řešené projekty:

>         národní:

>         evropské: