V rámci výzvy H2020, která je hlavním nástrojem Evropské komise pro financování výzkumu, technologického rozvoje a inovací pro období 2014-2020, se výzkumný tým Ústavu chemie a biochemie Mendelovy...

Projekty

How can we use Satellite Technologies to Improve Agriculture and Reduce Environmental  Impact? This is the motto of this presentation with special emphasis to promote the prize  announced  by  Europe’s  Global ...

Semináře

Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) financuje v rámci programu Fellowships nadějné projekty s vysokým potenciálem rozvoje funkční zahraniční spolupráce. Je nám ctí oznámit, že...

Je nám ctí oznámit, že pan prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. dostal ocenění děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích. Bronzovou mendaily si vysloužil za dlouhodobou spolupráci...

 

Chceš se profesně posunout dál?

Našli jste zalíbení v chemii, biochemii či biologii a jste absolventy magisterského studia? Pak neváhejte a přihlaste se ke studiu v doktorském studijním programu...

Semináře