How can we use Satellite Technologies to Improve Agriculture and Reduce Environmental  Impact? This is the motto of this presentation with special emphasis to promote the prize  announced  by  Europe’s  Global  Navigation  Satellite  System.  The  aim  of  the  prize  is  to  promote Europe’s Global Navigation Satellite System (GNSS) and Earth Observation (EO)  services in agriculture. 

Semináře

Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) financuje v rámci programu Fellowships nadějné projekty s vysokým potenciálem rozvoje funkční zahraniční spolupráce. Je nám ctí oznámit, že Dr. Merlos Rodrigo z Výzkumné skupiny molekulární biologie a nanomedicíny uspěl v této kompetitivní soutěži.

Je nám ctí oznámit, že pan prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. dostal ocenění děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích. Bronzovou mendaily si vysloužil za dlouhodobou spolupráci ve výzkumu a vzdělání v oblasti fyziologie rostlin na Ústavu biologických a ekologických věd. 

 

 

Chceš se profesně posunout dál?

Našli jste zalíbení v chemii, biochemii či biologii a jste absolventy magisterského studia? Pak neváhejte a přihlaste se ke studiu v doktorském studijním programu na Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně!

 

Semináře

Markéta Charousová a Barbora Tesařová, dvě mladé vědkyně, které uspěly v soutěži Brno Ph.D. talent, se zabývají léčbou rakoviny. Obě byly mezi 25 oceněnými vědci a své výzkumné úkoly řeší v rámci Laboratoře nádorové biologie a nanomedicíny Ústavu chemie a biochemie.

Máme tu čest Vám oznámit, že jsme získali nový projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Poskytnutá finanční částka pokryje výdaje pro výzkumné záměry v předaplikační fázi (zvýšení potenciálu využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou).

Projekty