Markéta Charousová a Barbora Tesařová, dvě mladé vědkyně, které uspěly v soutěži Brno Ph.D. talent, se zabývají léčbou rakoviny. Obě byly mezi 25 oceněnými vědci a své výzkumné úkoly řeší v rámci Laboratoře nádorové biologie a nanomedicíny Ústavu chemie a biochemie.

Máme tu čest Vám oznámit, že jsme získali nový projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Poskytnutá finanční částka pokryje výdaje pro výzkumné záměry v předaplikační fázi (zvýšení potenciálu využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou).

Projekty

Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do soutěží vyhlášených v roce 2017 a rozhodla o udělení grantů na podporu řešení. Mendelova univerzita v Brně uspěla v 5 projektech z nichž jeden náleží i našemu ústavu, a to v roli spoluřešitele.

Nejdl et al., Microchimica Acta, 2017

 

  • Formation of highly fluorescent nanocrystals in extremely low quantities
  • Detection of picogram amounts of nanoparticles
  • In-capillary nanoliter-volume reactor for nanoparticle formation

Publikace

Svět je v pohybu. Přemisťují se lidé, zboží i informace. Nic nezůstává v klidu. Jaké místo má v tom všem věda? Jak k celosvětové mobilitě přispívá? Kam nás posouvá a kam míří? To je otázka pro Noc vědců 2017.

BRNO - Získat prestižní ERC grant od Evropské výzkumné rady se ročně podaří jen přibližně 10 procentům uchazečů z celého světa.