Ústav hostil španělské odborníky

20. 5. 2019 -

V pondělí 13. května jsme měli tu čest na Mendelově univerzitě přivítat dva význačné španělské odborníky. Na mezinárodní konferenci Proteomics from discovery to function se o své zkušenosti podělili Dr. José A. Gavira z The Andalusian Earth Sciences Institute a Dr. J. Ignacio Casal z madridského Center for Biological Research. 

Konference, jejímiž organizátory byli naši kolegové Dr. Miguel Angel Merlos Rodrigo a Dr. Vedran Milosavljevič, se věnovala především nejnovějším poznatkům a trendům v oblasti proteomiky, na níž se oba vědci specializují. Dr. Gavira je předním odborníkem na krystalografii a zabývá se chováním proteinů a využitím proteinových krystalů ve výzkumu.

Dr. Casal pak účastníky konference seznámil s hlavním úkolem jeho madridské laboratoře – hledáním nových biomarkerů pro molekulární diagnostiku a charakterizaci nových terapeutických cílů ve výzkumu kolorektálního karcinomu.

 

Konference se uskutečnila s přispěním Španělské ambasády v Praze.