„Neznamená to, že by nám centrum GSA nadržovalo, ale být u zdroje informací a mít možnost chodit na akce, které GSA pořádá, je zkrátka důležité,” uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Centrum sídlící v ČR pořádá totiž soutěže a programy, do kterých se Češi hojně hlásí. Například do programu Horizont 2020 se z Česka přihlásilo 15 českých firem a vědecko-výzkumných organizací.

Sídlo Agentury pro evropský globální navigační satelitní systém galileo

Sídlo agentury pro evropský globální navigační satelitní systém Galileo v Praze

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Jedním z přihlášených je tým Vojtěcha Adama z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který spolu se španělskými partnery spolupracuje na vývoji detekce škůdců v obřích sklenících.

Rozpoznávání škůdců kvůli minimalizaci škod 

Cílem celého projektu je naučit robotická vozítka při pravidelných kontrolách rozpoznávat nebezpečné škůdce na zemědělských rostlinách, mapovat rozsah jejich rozšíření tak, aby postižené rostliny mohly být vhodně ošetřeny postřikem.

Tým z české univerzity má v tomto projektu na starost rozpoznávání konkrétních druhů škůdců, aby se předešlo použití nesprávného postřiku, a tím se minimalizovaly škody v podobě zbytečného použití pesticidů a dalších látek.

Robotická vozítka budou mezi sebou komunikovat a ve chvíli, kdy některé z nich škůdce objeví, sdělí to ostatním, a to včetně své polohy. Její přesné určení je přitom závislé na dodání přesných souřadnic z evropského navigačního programu, uvedlo ministerstvo.

Signál se má zlepšovat 

Evropský navigační systém Galileo začal poskytovat první služby na konci roku 2016, nepracuje ale v plném provozu. Ten by se měl zahájit do roku 2020. Signál systému Galileo byl navržen tak, aby byl kompatibilní s GPS.

V místech, kde byl doposud špatný nebo žádný signál, například v ulicích měst se zástavbou zastiňující výhled na oblohu, systém Galileo částečně zaplní mezery bez dostatečného pokrytí družicemi GPS.

Postupem času, jak bude počet družic Galileo na oběžné dráze narůstat, uživatel zaznamená nejen lepší pokrytí signálem, ale i přesnost v určení své polohy.