Vize:

 

Cílem oddělení Zakázkových analýz Ústavu chemie a biochemie je od roku 2016 nabízet expertní služby v oblasti chemických analýz pro všechny organizační složky Mendelovy univerzity v Brně. Portfolio těchto služeb je upravováno vzhledem k aktuálním finančním možnostem Ústavu chemie a biochemie, a vzhledem k poptávce po těchto službách v rámci MENDELU. Moderní analytické metody jsou finančně náročné nejen na pořízení, servis a kvalifikovanou obsluhu přístrojů, ale také na optimalizace a validace metod vzhledem ke konkrétnímu typů analýzy a konkrétnímu typu vzorku. Naše služby jsou proto využívány řešiteli interních i externích výzkumných projektů, kteří v projektu plánují provést rutinní i náročnější analýzy bez nutnosti nákupu zařízení či jeho servisu a obsluhy. Ústav chemie a biochemie prostřednictvím oddělení Zakázkových analýz nabízí podporu výzkumné a vývojové činnosti všech pracovníků v rámci MENDELU.

vedoucí oddělení: RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D

Seznam zakázkových analýz dle rozhodnutí děkana AF č.1/2017 platné pro vnitrouniverzitní zakázky, PDF