Mendelova univerzita v Brně

Ústav chemie a biochemie Agronomické fakulty - Budova D
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno, Černá Pole


prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Akademický pracovník - profesor - Ústav chemie a biochemie (AF)
Prorektor - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav chemie a biochemie (AF)
+420 545 133 350, +420 545 133 168
vojtech.adam@mendelu.cz


Gabriela Smejkalová

Sekretariát - Ústav chemie a biochemie (AF)
+420 545 133 275
gabriela.smejkalova@mendelu.cz


Ing. Kateřina Kyseláková

Referentka pro agendy vědy a výzkumu - Ústav chemie a biochemie (AF)
+420 545 133 350
chemie.mendelu@gmail.com